Presentatie Dorpsvisie Stompwijk

Presentatie Dorpsvisie Stompwijk

Aan het begin van de vergadering van de Adviesraad Stompwijk, donderdag 19 september 20.00 uur, is er een presentatie van de Dorpsvisie Stompwijk. U bent hierbij uiteraard van harte welkom.

Binnen Stompwijk zijn verschillende initiatiefnemers die woningbouw willen ontwikkelen. Het huidige kader hiervoor is de Integrale Gebiedsvisie Stompwijk. Deze geeft echter geen concrete uitgangspunten, zoals rooilijnen, bouwhoogte enz. De Dorpsvisie Stompwijk, die nu in ontwikkeling is, voorziet daar wel in.

De Dorpsvisie Stompwijk biedt een ontwikkelingsperspectief met ruimtelijke randvoorwaarden voor de verschillende locaties, zodat diverse (private) ontwikkelingen beoordeeld en getoetst kunnen worden. Hiermee houdt de gemeente regie op toekomstige ontwikkelingen binnen de kern van Stompwijk.

De projectleider presenteert de analyse en de opgave voor de dorpskern van Stompwijk. Iedereen krijgt nog de gelegenheid wensen en initiatieven voor de kern kenbaar te maken.