PCI

 

  “O nee, hoe kom ik deze maand weer door?

Nieuwe schoenen, boekengeld, een winterjas, schriften voor de kinderen, de wasmachine kapot, hoe krijg ik het allemaal voor elkaar? Het zijn allemaal spullen die we echt nodig hebben!

Door omstandigheden (ziekte, overlijden, een scheiding) lukt het soms even niet om er financieel uit te komen, zeker in deze tijd. In zo’n geval kunnen wij u wellicht een helpende hand bieden. Wij bieden iedereen materiële en/of eventueel een geldelijke ondersteuning in noodsituaties.  

Zo hebben we de afgelopen periode hulp geboden aan iemand die veel (reis)kosten moest maken om regelmatig een ziek gezinslid te bezoeken. Verder hebben we een gezin ondersteund met hoognodige kleding voor de kinderen en natuurlijk ondersteunen we ook de lokale voedselbank.  

Als u ook wat steun kunt gebruiken, richt uw hulpvraag dan aan: Vanzelfsprekend zal uw hulpvraag altijd discreet worden behandeld.

 

Parochiële Charitatieve Instelling Stompwijk

Dr. v. Noortstraat 88, 2266 HA Stompwijk