parochieberichten

Telefonische bereikbaarheid:

Pastorie Dr. van Noortstraat 88

2266 HA Stompwijk tel. 071-5801604

Pastoor: J. v.d. Bie is met studieverlof Het spreekuur van pastoor v.d. Bie vervalt 

Mevr. M. Falke-de Hoogh is het eerste aanspreekpunt  E-mail: m.dehoogh@hotmail.com

 

Openingstijden parochiesecretariaat

Maandag, woensdag en vrijdag van 10.00 -12.00 uur. E-mail: sintlaurentius@hotmail.com

 Bijdrage voor misintenties  op Raborekening 3615.00.947

Donaties t.b.v. het Restauratie fonds rekeningnr. Rabo 1433.26.430

 

Verzorging begrafenissen en crematies

De heer C.G J. Onderwater, tel. 079-3422906/0655976947/info@cuo-zm.nl

 

Geboren: Amy, dochter van Piet en Silke Janson, van harte gefeliciteerd namens de parochiekern H. Laurentius.  

Gedoopt: Thomas Ricardo de Kort en Maaike Theresia Elisabeth van Santen. Hartelijk gefeliciteerd namens de parochiegemeenschap.

 

Weekvieringen in de RK Parochiekern H. Laurentius

Zaterdag 28 sept. 19.00 uur geen viering.

Zondag   29 sept. 11.00 uur eucharistieviering met samenzang  Voorganger pater van Duynhoven

Misintenties:

Zondag 29 sept. 11.00 uur overleden armen en weldoeners v.d. parochie, Annie v.d. Burg v. Veen, Piet Roeling, Jeanne Granneman – Zits, Joyce Granneman, Wim Suijten, Herman Bennis, Theo van Geijlswijk, Nico Verhagen, Cock v. Geijlswijk, Ger Groeneweg – Luk, Hennie Peters, Pastoor v.d. Plas, Rie Luiten.

 

Kerkhulpen                                             Kosters                          Lectoren        Misdienaars

Zondag 29 sept. 11.00 uur                        Adriaan H.                     Jan v. Rijn       Kim Ammerlaan/ Joost van Bemmelen