Niet betalen voor grofvuil

Leidschendam-Voorburg: niet betalen voor ophalen grofvuil

Inwoners van Leidschendam-Voorburg hoeven ook in 2014 niet te betalen voor het laten ophalen van hun grofvuil. Dat heeft het college vandaag besloten.

Grofvuil maakt deel uit van de inzamelovereenkomst met Avalex. Avalex heeft een voorstel gedaan aan de deelnemende gemeenten voor een andere inzamelstructuur grof afval. Dit voorstel houdt onder meer in dat inwoners voor het laten ophalen van grofvuil gaan betalen en dat het brengen van grofvuil naar afvalbreng stations gratis blijft. Burgemeester en wethouders hebben besloten aan het invoeren van deze wijze van grofvuilinzameling nu niet mee te werken.