Berichten RK Kern H. Laurentius

Berichten- RK  Parochie Kern  H. Laurentius – Stompwijk-

Contact met de Pastores, bij ernstige ziekte,

Overlijden, of een persoonlijk gesprek.

Centraal meldingsnummer 0622027668

Telefonische bereikbaarheid:

Pastorie Dr. van Noortstraat 88

2266 HA Stompwijk tel. 071-5801604

Het spreekuur van pastoor v.d Bie vervalt 

Pastoor J. H. Smith bereikbaar per centrale meldings

nummer of e-mail jhsmithpr@gmail.com 

Openingstijden parochiesecretariaat

Maandag, woensdag en vrijdag van 10.00 -12.00 uur.

E-mail: sintlaurentius@hotmail.com

Bijdrage voor misintenties  op Raborekening 361500947

Donaties t.b.v. het Restauratie fonds rekeningnr. Rabo 1433.26.430

Verzorging begrafenissen en crematies

De heer C.G J. Onderwater, tel. 079-3422906/0655976947/info@cuo-zm.nl

Weekvieringen in de RK Parochiekern  H.Laurentius

Donderdag 31okt. 19.00 uur                   Rozenkransgebed.

               Voorganger Jan v. Rijn

Vrijdag    1 Nov.   20.00 uur                   Repetitie fanfare Juliana in de kerk

Zaterdag 2 Nov.   19.00 uur                   Gedachtenisviering voor de overledenen

                                                           Voorgangers M. Turk, L.de Jong en C. Janson

Zondag   3.Nov.    11.00 uur                  Eucharistieviering met Parochiekoor

                                                           Voorganger  pastor L. Banning

                           15.00 uur                  concert fanfare Juliana

Misintenties 

voor alle overleden mensen uit de parochie, Piet v. d. Arend, Jaap Warmerdam, overleden. fam. v .d . Arend – Warmerdam, Niek v. Schie, overleden ouders Vreeswijk – v. Leeuwen, overleden ouders v. Boheemen – v. d Krogt, Jan v. d. Krogt, Adrianus en Wilhelmina v. Wijk – Ham, voor alle gelovige zielen, Cor en Nel Verhagen – Kerkvliet, Arend en Toos v .d. Voort in ’t Veen, Wim Suijten, Herman Bennis, Theo van Geijlswijk, Nico Verhagen, Cok v.

Geijlswijk, Ger Groeneweg – Luk, Hennie Peters, Pastoor v.d. Plas, Rie Luiten, Bea v. Bemmelen –Turnhout.

 

kerkhulpen                                       Kosters                      Lectoren                              Misdienaars

donderdag 31 okt.19.00 u                   A v. S.                        geen                                       geen

zaterdag    2  Nov.19.00 u                  Adriaan H.                   M Turk, L.de Jong,                    geen

                                                                                          C. Janson

Zondag      3 Nov. 11.00 u                 Adriaan H.                    Jan v. Rijn                             Dries en Joost v. Bemmelen

 

 

Mededeling uit het secretariaat

 

Allerzielen

 

Achter in de kerk liggen intekenlijsten klaar voor de herdenkingsdienst op Allerzielen.

 

Opgaven hiervoor tot uiterlijk vrijdagmorgen 1 november 12.00 uur. 

 

Er zijn graf kaarsen verkrijgbaar bij het secretariaat en achter in de kerk na de viering.

 

kerkschoonmaak 

 

Woensdag 30 oktober gaan wij om 09.00 uur de kerk schoonmaken.

 

U bent van harte welkom bij deze activiteit.   

 

Werkgroep schone kerk, Corrie v. Santen – Wortman.

 

Doopvieringen, worden in overleg met de betrokken personen vast gesteld.

 

Contact via het secretariaat.

 

Het secretariaat

 

 

Oktobermaand Rozenkransmaand

Donderdag a.s. komen we alweer voor de laatste keer in de kerk bijeen om het rozenkransgebed te bidden. Komt u donderdagavond ook weer? En als u nog nooit geweest bent, kom dan deze laatste keer eens met ons mee bidden. Een half uurtje van uw tijd kan toch niet teveel gevraagd zijn.

Om 19.00 uur bent u van harte welkom.

Jan van Rijn