Berichten RK Parochiekern H. Laurentius – Stompwijk

kerk

Berichten- RK  Parochie Kern  H. Laurentius – Stompwijk-

Contact met de Pastores, bij ernstige ziekte, overlijden, of een persoonlijk gesprek.

Centraal meldingsnummer 0622027668

Telefonische bereikbaarheid:

Pastorie Dr. van Noortstraat 88

2266 HA Stompwijk tel. 071-5801604

Pastoor: J. v.d. Bie tel. 071- 5220655

Email adres: pastoor.degoedeherder@yahoo.com

Spreekuur op afspraak.

 

Openingstijden parochiesecretariaat

Maandag, woensdag en vrijdag van 10.00 -12.00 uur.

E-mail: sintlaurentius@hotmail.com

Bijdrage voor misintenties  op rekening nr.NL 36 RABO 0361500947

Donaties t.b.v. het Restauratie fonds rekening nr. 1433.26.430

Verzorging begrafenissen en crematies

De heer C.G J. Onderwater, tel. 079-3422906/0655976947/info@cuo-zm.nl

Overleden: Mw. Johanna Theodora Lexmond –  v. Santen in de leeftijd van 87 jaar.

Weekvieringen in de RK Parochiekern  H.Laurentius

Donderd. 28 nov.  19.30 uur           bijeenkomst van de wijkcontacten

Zaterdag 30 Nov.  19.00 uur           geen viering

Zondag    1  dec.   11.00 uur           Eucharistieviering met parochiekoor

                                                    voorganger pastor L. Banning

Misintenties 

Zondag 1 december voor de overleden armen en weldoeners v.d. parochie.

Antoon Lelieveld jaargetijde, Elisabeth Maria Lelieveld – van Veen, Frans Koorevaar, Nico van Boheemen, Jan van der Krogt, Piet v.d. Arend, Jaap Warmerdam, Niek v. Schie, Jan Kerkvliet, Magda v. Santen – v. Paassen, Adrianus en Wilhelmina v. Wijk – Ham, Cor en Nel Verhagen – Kerkvliet, Arend en Toos v.d. Voort in ’t Veen, Theo v. Geijlswijk, Nico Verhagen, Cok v. Geijlswijk, Wim Suijten, Herman Bennis, Ger Groeneweg – Luk, Hennie Peters, Pastoor v.d. Plas, Rie Luiten, Bea v. Bemmelen –Turnhout, Surat “Kaew” Knijnenburg – Pesol.

kerkhulpen                                          Kosters                          Lectoren                              Misdienaars

Zondag      24 Nov. 11.00 u                   A.v.S                             Cees Bergen                         Dries en Joost v. B

 

Mededeling uit het secretariaat

Amnesty Internationaal

Zondag 1 december na de Eucharistieviering van 11.00 uur kan u kerstkaarten versturen naar adressen die door bovengenoemde vrijwilligers van Amnesty internationaal worden beschikbaar gesteld.

 

Warm bij u aanbevolen.

 

Doopvieringen, worden in overleg met de betrokken personen vast gesteld.

 

Contact via het secretariaat.

 

Het secretariaat