Dinsdag 3 december Sinterklaasviering bij de KBO

Katholieke Bond van Ouderen te Stompwijk

Dinsdag 3 december Sinterklaasviering bij de KBO

Om kwart voor tien druppelden de eerste mensen binnen om vandaag het Sinterklaasfeest te gaan vieren.

We begonnen met koffie met een stuk banketletter, waarna onze leden zich weer overgaven aan hun geliefde bezigheden, zoals klaverjassen, rummycub spelen en 3D kaarten maken.

Na de borrel, geschonken tijdens de spelletjes, werd er een lunch geserveerd. Het bestuur werd verrast door de leden met een fraai gedicht en een cadeaubon, die door hen in dank werd aangenomen. De sfeer tijdens de gehele dag was ontspannen en gezellig.

Omstreeks drie uur kwam onze Goedheiligman binnen vergezeld van twee van zijn Pieten, Annabelle en Pedro. De Muziekpiet die er andere jaren bij was, kon er dit jaar niet bij zijn.

De Pieten begonnen meteen met zingen en een dansje, waarbij Theo Duijvestein moest gaan dansen en de eerste vrijwilliger die ook wilde dansen was de heer Joop Hilgersom, hetgeen uitmondde in een gezellige bende. Zeker toen er ook nog een stoelendans werd gedaan, die werd gewonnen door Opa Bos.

Door de Sint werd aandacht geschonken aan onze mannen die wekelijks meedoen met “Beter Bewegen voor Ouderen”, die toen een staaltje van hun kunnen demonstreerden. Ook was er aandacht voor de dame die wekelijks met de Regiotaxi komt, voor de dame die vorig jaar onwel was geworden tijdens de Sinterklaasviering, (knap hoor Sint, dat je dat nog wist!). En aandacht voor de diverse echtparen die dit jaar 50 of 60 jaar waren getrouwd.

Na een bedankje door onze voorzitter, de heer Sjaak Kappetein, namen de Sint en zijn Pieten afscheid van ons, maar niet voordat Opa Bos het laatste woord had gekregen. En dat gaat hem nog steeds goed af.

Nel van der Zwan