“Knotters” actief in het Wilsveen en op de Stompwijkseweg

knotten

“Knotters” actief in het Wilsveen en Stompwijkseweg

De Stichting Groenbeheer Nootdorp Leidschendam (W.G.N.L.) is een actieve vrijwilligers groep die als doelstelling heeft het beheer van typische Hollandse landschapselementen als knotwilgen, geriefbosjes en erfbeplantingen en zorgen in de maanden november tot april voor onderhoud.

Naast deze activiteiten kent de stichting ook nog een weidevogelgroep die in het voorjaar actief is in het beschermen van weidevogels en een Uilenwerkgroep.

De knotploeg waar ik zelf actief in ben en niet zozeer omdat ik thuis niets te doen heb, maar het is nuttig werk met een heel gezellige club mensen.

Om de 2 weken is de werkgroep actief “op het boerenland”. Het woord knotploeg zegt het al de werkzaamheden bestaan in hoofdzaak uit het knotten van knotwilgen maar ook het onderhoud van overige erfbeplantingen en nieuwe aanplant krijgen de aandacht. In principe wordt alles met “de hand” gedaan en is het gebruik van bv. een kettingzaag uit den boze toch zijn er situaties dat dit niet anders kan. W.G.N.L. heeft gezorgd dat binnen de groep een aantal mensen een opleiding hebben gevolgd, hoe om te gaan met b.v. kettingzaag. Verder is er een eigen materiaalwagen met alle benodigd materieel zoals zagen, bijlen, ladders enz. Ook is gezorgd voor de benodigde veiligheidsattributen.

En denk nou niet, dat zal wel zo’n “wollensokkenclubje” zijn nee in tegendeel er wordt “pittig” gewerkt en weer of geen weer, elke veertien dagen zijn ze present.

Het begon dit jaar gelijk al op de eerste knotdag, op 26 oktober, aan de Stompwijkseweg bij de fam. Dogterom. Onze “Leider”, de enthousiaste Wim Visser had zich danig verkeken op de hoeveelheid werk en werd het een latertje. Van het door Wim geplande middagprogramma bij de fam. Van Dijk kwam dan ook niets terecht maar zal zeker niet vergeten worden.

Een groot deel van de “knotters” komen uit de “stad” de bovenstaande foto met de molen is genomen tijdens de werkzaamheden bij de fam. Dogterom en laat zien dat naast het werk het ook genieten is van het mooie landschap.

De afspraak met de perceel eigenaren is dat op de dag voor koffie en rond het middaguur voor soep (meestal erwtensoep) wordt gezorgd.

Op de eveneens bijgevoegde foto zit de groep te genieten van de door de fam. Kraal uit het Wilsveen verzorgde soep met roggebrood met spek. Het was toen zodanig goed weer dat we gelijktijdig in de tuin van het zonnetje konden genieten.

Na de werkzaamheden daar was er nog tijd om aan de overkant bij de fam. Mooijman nog een rij knotwilgen onder handen konden nemen.

Afgelopen zaterdag was de groep actief bij de fam Breedijk aan de Stompwijkseweg een deel van de mooie wilgentenen (takken) werden gebundeld tot “Wiepen” die weer gebruikt zullen worden om de kant van de tocht in de polder te beschermen tegen de schade, aangebracht door de karpers.

Overigens bestaat de Knotploeg niet geheel uit mannen, ook een aantal dames is actief, zij worden in de “clubmond” “takkenwijven” genoemd, wat uiteraard goed bedoeld is.

Kortom W.G.N.L. is een vrijwilligersgroep die, vaak niet zichtbaar, een klein beetje mee helpt om ons mooie buitengebied in stand te houden.

Nadere info www.wgnl.nl

Ab Spaan