Voorbereiding H. Vormsel

Voorbereiding H. Vormsel

Het duurt nog even, maar 17 mei 2014 zal de bisschop weer het Heilig Vormsel toedienen aan de kinderen die zich daarvoor hebben voorbereid. De voorbereiding begint eind januari. 14 januari is er een informatieavond.

Deze week krijgen de leerlingen van groep 8 een brief met meer informatie en een strookje waarmee ze zich aan kunnen melden. Jongelui die geen brief hebben gehad maar wel mee willen doen kunnen onderstaand strookje invullen en in de brievenbus van de pastorie doen of de gegevens mailen naar

Marianne Turk: Marianne.turk@casema.nl