Berichten R.K. Parochie Kern H.Laurentius

Berichten- R.K. Parochie Kern H. Laurentius

Contact met de Pastores, bij ernstige ziekte,

overlijden, of een persoonlijk gesprek.

Centraal meldingsnummer 06-22027668

Telefonische bereikbaarheid:

Pastorie Dr. van Noortstraat 88

2266 HA Stompwijk tel. 071-5801604

Pastoor: J. v.d. Bie tel. 071- 5220655

Email adres: pastoor.degoedeherder@yahoo.com

Spreekuur op afspraak.

Openingstijden parochiesecretariaat

Maandag, woensdag en vrijdag van 10.00 -12.00 uur.

E-mail: sintlaurentius@hotmail.com

Bijdrage voor misintenties op rekening nr.NL 36 RABO 0361500947

Donaties t.b.v. het Restauratie fonds rekening nr. 1433.26.430

Verzorging begrafenissen en crematies

De heer C.G J. Onderwater, tel. 079-3422906/0655976947/info@cuo-zm.nl

Overleden: Cornelia Maria Johanna Oudshoorn – Alkemade in de leeftijd van 100 jaar.

Weekvieringen in de RK Parochiekern  H.Laurentius

Donderdag 19 dec.                10.00 uur KBO kerstviering met koor

                                                          Voorganger Pastoor J. v. d . Bie

                                           17.00 uur Kerstviering van de Maarten v.d. Velde school

                                           20.00 uur pastoraatgroep vergadering

Vrijdag     20 dec.                 11.00 uur Eucharistieviering voor Cornelia Maria Johanna Oudshoorn-Alkemade met Parochiekoor, met                                                           begrafenis op het H. Laurentius kerkhof naast de Kerk.

                                                          Voorganger pastoor J. v.d. Bie

                     13.00 uur Kerkversiering

Zaterdag  21  dec.                 19.00 uur  geen viering

Zondag    22  dec.                 11.00 uur 4e zondag v.d. Advent eucharistieviering met samenzang.

                                                           Voorganger pastor de Gilde

Misintenties 

Zondag 22 december voor de overleden armen en weldoeners v.d. parochie Piet Roeling, Fran Overdevest – Nederpelt, Ad Overdevest, Theo van Geijlswijk, Nico Verhagen, Cok van Geijlswijk, Wim Suijten, Gerrit van Santen, Herman Bennis, Ger Groeneweg – Luk, Hennie Peters, Pastoor v.d. Plas, Rie Luiten, Bea van Bemmelen –Turnhout, Surat “Kaew” Knijnenburg – Pesol, Jopie Lexmond – v. Santen.

Kerkhulpen                             Kosters         Lectoren          Misdienaars

donderdag  19 dec. 10.00 u       A. v. S           Jan v. Rijn         geen

Vrijdag       20 dec. 11.00 u      Adriaan H.      geen                  geen

Zondag       22 dec. 11.00 u      A.v.S.            Cees Bergen       Kim Amerl. /Annika L

Mededeling uit het secretariaat

Rond Om de Kerk

Achter in de kerk is het december nummer  “Rond om de kerk” weer beschikbaar, hierin staan weer leuke artikelen over de parochies van de Petrus en Paulus, deze kunt u gratis meenemen.

Kindje wiegen

Op de leestafel achter in de kerk is speciaal voor de kinderen een kerstkleurplaat beschikbaar, deze zijn ook op school uitgedeeld.

Deze kleurplaten kunnen ze meenemen en ophangen in de gezinsviering met kindje wiegen en koekdelen.

Voor de mooiste tekening is een leuke prijs beschikbaar gesteld door de beheerscommissie.

Doopvieringen, worden in overleg met de betrokken personen vast gesteld. Contact via het secretariaat.

Het secretariaat