Berichten RK Parochie Kern H. Laurentius Stompwijk

Berichten- RK  Parochie Kern  H. Laurentius – Stompwijk

Contact met de Pastores, bij ernstige ziekte, overlijden, of een persoonlijk gesprek.

Centraal meldingsnummer 0622027668

Telefonische bereikbaarheid:

Pastorie Dr. van Noortstraat 88

2266 HA Stompwijk tel. 071-5801604

Pastoor: J. v.d. Bie tel. 071- 5220655

Email adres: pastoor.degoedeherder@yahoo.com

Spreekuur op afspraak.

Openingstijden parochiesecretariaat

Maandag, woensdag en vrijdag van 10.00 -12.00 uur.

E-mail: sintlaurentius@hotmail.com

Bijdrage voor misintenties  op rekening nr.NL 36 RABO 0361500947

Donaties t.b.v. het Restauratie fonds rekening nr. 1433.26.430

Verzorging begrafenissen en crematies

De heer C.G J. Onderwater, tel. 079-3422906/0655976947/info@cuo-zm.nl

Geboren: Zara Gerarda, dochter en zusje van Gerard, Mariëlle & Liz Wennekers – Loomans, Fiene Julie Hoogendoorn van Santen, zusje van Britt, Lise en Roy Hoogendoorn. 

Hartelijk gefeliciteerd namens de parochie gemeenschap

Weekvieringen in de RK Parochiekern  H.Laurentius

Donderd.  09 jan.  19.30 tot 20.30 u Condoleance bezoek voor Mw. Riet van  Lochem – Bennis in de H. Laurentius pastorie.  

Vrijdag     10  jan.  12.00 uur Uitvaart plechtigheid in de Meerbloemhof    te Zoetermeer.

Zaterdag  11  Jan.  19.00 uur   geen viering.

Zondag    12  Jan.  11.00 uur Eucharistieviering met parochiekoor.

Voorganger pastoor J. v. d. Bie

Misintenties 

Zondag 12 jan. voor de overleden armen en weldoeners v.d. parochie.

Arend v.d. Voort Jaargetijde, Piet v.d. Arend, Jaap Warmerdam, Annie v.d. Burg – v. Veen, Toos v. d. Voort – in ’t Veen, Theo v. Geijlswijk, Nico Verhagen, Cok v. Geijlswijk, Wim Suijten, Gerrit v Santen, Herman Bennis, Ger Groeneweg – Luk, Hennie Peters, Pastoor v.d. Plas, Rie Luiten, Bea v. Bemmelen –Turnhout,  Surat “Kaew” Knijnenburg – Pesol, Jopie Lexmond – v. Santen.

Kerkhulpen                                    Kosters                     Lectoren                      Misdienaars

Zondag    12  Jan. 11.00 u               A.v.S.                         Jan H.                          Dries en Joost v. Bemmelen

Mededeling uit het secretariaat

Doopvieringen, worden in overleg met de betrokken personen vast gesteld.

Contact via het secretariaat

Prijs Kleurplaten

Er zijn 11 kleurplaten ingeleverd en tentoongesteld in de kerk.

Een onafhankelijke jury heeft de eerste prijs toegekend aan Kim Ammerlaan, Bovenmeerweg 11 in Stompwijk. De  parochie beheercommissie heeft gemeend dat iedere inzending beloond moet worden met een klein prijsje. Deze zijn af te halen aan het secretariaat in de pastorie.

Voor aanwezigheid zie openingstijden. De kleurplaten dingen ook mee in de parochie Petrus en Paulus voor  prijsjes, deze worden toegekend door de jury uit de 8 parochiekernen. Prijswinnaars krijgen bericht.

Het secretariaat