Berichten RK Parochie Kern H. Laurentius

Berichten- RK  Parochie Kern  H. Laurentius – Stompwijk-

Contact met de Pastores, bij ernstige ziekte,

overlijden, of een persoonlijk gesprek.

Centraal meldingsnummer 0622027668

Telefonische bereikbaarheid:

Pastorie Dr. van Noortstraat 88

2266 HA Stompwijk tel. 071-5801604

Pastoor: J. v.d. Bie tel. 071- 5220655

Email adres: pastoor.degoedeherder@yahoo.com

Spreekuur op afspraak.

Openingstijden parochiesecretariaat

Maandag, woensdag en vrijdag van 10.00 -12.00 uur.

E-mail: sintlaurentius@hotmail.com

Bijdrage voor misintenties  op rekening nr.NL 36 RABO 0361500947

Donaties t.b.v. het Restauratie fonds rekening nr. 1433.26.430

Verzorging begrafenissen en crematies

De heer C.G J. Onderwater, tel. 079-3422906/0655976947/info@cuo-zm.nl

Weekvieringen in de RK Parochiekern  H.Laurentius

Zaterdag  1    Feb.  19.00 uur  geen viering.

Zondag    2    Feb.  11.00 uur  Maria Lichtmis, eucharistieviering met parochiekoor.

                                              Voorganger pastor de Gilde.

                             11.00 uur 1e communicanten project in de grote zaal van de pastorie.  

Misintenties 

Zondag 2 febr. 11.00 uur voor de overleden armen en weldoeners v.d. parochie, Gerrit v. Santen jaargetijde, Frans Groen in ’t Woud jaargetijde, Gerarda de Jong v.d. Poel, Niek v Schie, Toos v. Boheemen – Warmenhoven, Adrianus en Wilhelmina v. Wijk – Ham, Cor en Nel Verhagen – Kerkvliet, Theo v. Geijlswijk, Nico Verhagen, Cock v. Geijlswijk, Wim Suijten, Herman Bennis, Ger Groeneweg – Luk, Hennie Peters, Pastoor v.d. Plas, Rie Luiten, Bea v. Bemmelen –Turnhout,  Surat “Kaew” Knijnenburg – Pesol, Jopie Lexmond – v. Santen, Cor Oudshoorn – Alkemade, Riet v. Logchem – Bennis, Toos Verhage – Luiten.

Kerkhulpen                                  Kosters                         Lectoren                      Misdienaars

zaterdag     1 feb.  19.00 u            Adriaan H.                        geen                           geen

Zondag       2 feb.  11.00 u            Adriaan H.                      Paula v. H.                    Dries en Joost v. Bemmelen

 

Mededeling uit het secretariaat:

Kerkschoonmaak

Woensdag 5 februari wordt de kerk weer schoongemaakt, alle hulp is van harte welkom.

Werkgroep schone kerk Corrie v. Santen- Wortman 

 

Doopvieringen, worden in overleg met de betrokken personen vast gesteld.

Aanmelden via het secretariaat.

Hebt u financiële problemen? De Parochiële Charitatieve Instelling van onze Parochie kan u waarschijnlijk helpen. Uw aanvraag wordt vertrouwelijk behandeld.

Contact via het secretariaat.

Het secretariaat