De Adviesraad Stompwijk is er voor ons hele buitengebied

De Adviesraad Stompwijk is er voor ons hele buitengebied

Op 19 maart gaan we (hopelijk allemaal) stemmen voor nieuwe leden van de gemeenteraad van  onze gemeente Leidschendam-Voorburg. Daarnaast hebben alle bewoners van ons buitengebied een oproep gehad voor de verkiezing van de leden van de Adviesraad Stompwijk. Bij de wijziging van de Dorpsraad Stompwijk, die in hoofdzaak bedoeld was voor zaken in de kern Stompwijk, in Adviesraad Stompwijk is deze “de” gesprekspartner, namens ons allen voor belangrijke zaken die niet alleen spelen in Stompwijk maar ook in het overige buitengebied. Belangrijk is dan ook dat de leden van de Adviesraad een goede afspiegeling vormen van het totale buitengebied.

De huidige wijze van stemmen geeft hiervoor geen garantie! Hoewel ik geprobeerd heb dit te wijzigen, ook via de Adviesraad, blijkt dit bij de gemeente op onoverkomelijke bezwaren te stuiten.

Laat duidelijk zijn, de Kern Stompwijk moet een (de) belangrijke(ste) vertegenwoordiging hebben in de Adviesraad. Maar, het overige buitengebied moet ook goed vertegenwoordigd zijn.

Komende zittingsperiode zullen belangrijke projecten in de kern Stompwijk en ons buitengebied (hopelijk) tot realisatie komen t.w.

· de Rondweg als belangrijke ontsluiting en verkeersontlasting van de Dr.v.Noortstraat/Stompwijkseweg

· de herinrichting/ontwikkeling van het Tuinbouwgebied

· de herinrichting van de Meerlaan.

· het Kulturhus (met al zijn functies, school enz.)

· de Stompwijkseweg

Maar, ook de Nieuwe Driemanspolder ‘staat in de steigers’ en zal, ook van de Adviesraad, de komende jaren de nodige aandacht vragen.

De afgelopen periode heeft Lida v/d Akker-Bruinsma (Wilsveen) zitting gehad in de Adviesraad maar stopt na deze periode; belangrijk is dat zij een goede vervanger krijgt. Marco Mooijman heeft zich kandidaat gesteld en verdient een eerlijke kans. Zeker is dat hij zich voor 100% zal inzetten voor Stompwijk. Helaas ‘onbekend maakt onbemind’. Marco is geboren en opgegroeid in het Wilsveen en sinds een aantal jaren teruggekeerd naar het voor hem vertrouwde Wilsveen.

Hij zal zich zeker in deze Dorpsketting nader voorstellen, zodat we allemaal weten wat voor ‘vlees we in de kuip krijgen’. Nogmaals, ondanks dat ik vind dat al die belangrijke projecten in Stompwijk en het overige buitengebied mij veel en veel te traag gaan, is het hebben van een goede Adviesraad ons aller belang.

Dus ga stemmen, ook op de kandidaten voor de Adviesraad, het worden belangrijke jaren.

 

Ab Spaan