Aanbestedingstraject Kulturhus kan starten

Aanbestedingstraject Kulturhus kan starten

Het College van B&W heeft afgelopen dinsdag de weg vrijgemaakt voor de aanbesteding voor de nieuwbouw van het Kulturhus in Stompwijk. Een marktconsultatie heeft opgeleverd dat diverse markt partijen bereid zijn risicodragend mee te investeren in deze nieuwe voorziening.

Het blijkt dat partijen willen investeren voor de lange termijn. Daarbij kiezen ze voor duurzaamheid en kwaliteit. De gemeente levert het leeuwendeel van de benodigde investering en is bereid het risico van leegstand door een garantstelling af te dekken.

In het Kulturhus komt de nieuwe Maerten van de Velde school, kinderopvang 2-4 jaar en  naschoolse opvang. Daarnaast worden de huidige Dorpshuis activiteiten naar het  nieuwe Kulturhus verplaatst, evenals het jongerenwerk, de bibliotheek en het consultatiebureau.

Schoolbestuur Panta Rhei is verantwoordelijk voor de aanbesteding en fungeert als opdrachtgever voor de bouw. In mei wordt het ontwerp-bestemmingsplan gepresenteerd voor deze locatieontwikkeling. Hierover wordt een inloopavond voor de bewoners in de omgeving georganiseerd. Als de ruimtelijke inspraakprocedures zijn afgerond, kan de bouw van het Kulturhus starten. Naar verwachting kan het Kulturhus dan eind 2015 in gebruik worden genomen.