Berichten RK-Parochiekern H. Laurentius Stompwijk

Berichten- RK  Parochie Kern  H. Laurentius – Stompwijk

Een kern van de parochie H. Petrus en Paulus te Leiden

Contact met de Pastores, bij ernstige ziekte,

Overlijden, of een persoonlijk gesprek.

Centraal meldingsnummer 0622027668

Telefonische bereikbaarheid:

Pastorie Dr. van Noortstraat 88

2266 HA Stompwijk tel. 071-5801604

Pastoor: J. v.d. Bie tel. 071- 5220655

Email adres: pastoor.degoedeherder@yahoo.com

Spreekuur op afspraak.

Openingstijden parochiesecretariaat

Maandag, woensdag en vrijdag van 10.00 -12.00 uur.

E-mail: sintlaurentius@hotmail.com

Bijdrage voor misintenties  op rekening nr.NL 36 RABO 0361500947

Donaties t.b.v. het Restauratie fonds rekening nr.NL 62 RABO 01433.26.430

Verzorging begrafenissen en crematies

De heer C.G J. Onderwater, tel. 079-3422906/0655976947/info@cuo-zm.nl

Overleden: Johannes Adrianus Jozef van der Helm in de leeftijd van 77 jaar.

 

Weekvieringen in de RK Parochiekern  H.Laurentius

Dinsdag    18 mrt. 13.15 uur                      Speurtocht in de kerk met groep 4

                           18.30 uur                      Bijeenkomst vormelingen in de pastorie   

Woensdag 19 mrt. 19.00 uur                     Avondwake voor Jan v.d. Helm

Donderdag20 mrt. 10.30 uur                     Eucharistieviering voor Jan v.d. Helm met parochiekoor

                                                              Aansluitend bijzetting in het familiegraf naast de kerk

                                                              Voorganger Pastoor v.d. Bie

                 19.30 uur                   bijeenkomst van de pastoraatsgroep

Zaterdag   22 mrt. 19.00 uur                   geen viering

Zondag     23 mrt. 11.00 uur                    3e Zondag van de veertigdagen tijd

                                                              Eucharistieviering met parochiekoor

                                                              Voorganger pastor L. Banning

Zondag     23 mrt.  13.30 uur                   terugkomviering dopelingen 

 

Misintenties 

Zondag 23 Mrt . 11.00 uur

voor de overleden armen en weldoeners v.d. parochie, Toos v. Boheemen – Warmerhoven, overleden ouders v. Boheemen v.d. Krogt, Cor Jansen, overleden broers en zussen v. Santen, Kees v. Dijk, To v.d. Bos – de Vrede, Martien v.d. Bos, Theodorus v. Geijlswijk, Cock v. Geijlswijk, Herman Bennis, Nico Verhagen, Ger Groeneweg – Luk, Hennie Peters, Pastoor v.d. Plas, Rie Luiten, Bea v. Bemmelen –Turnhout, Surat “Kaew” Knijnenburg – Pesol, Jopie Lexmond – v. Santen, Riet v. Logchem – Bennis, Toos Verhage – Luiten, Elly Bennis – v. Marwijk.

Kerkhulpen                       Kosters                     Lectoren                          Misdienaars

Zaterdag 22 mrt.   19.00 u  John O.                      geen                                geen

Zondag   23 mrt.   11.00 u  John O.                      Jan Havik                        Kim Amm/ Annika Luk

 

Mededelingen vanuit het secretariaat

Doopvieringen, worden in overleg met de betrokken personen vast gesteld.

Aan melden via het secretariaat.

Hebt u financiële problemen? De Parochiële Charitatieve Instelling van onze Parochie kan u waarschijnlijk helpen.

Uw aanvraag wordt vertrouwelijk behandeld.

 

Het secretariaat