Vindt u stemmen ook zo moeilijk

Vindt u stemmen ook zo moeilijk?

 

Het is weer verkiezingstijd. De ene partij doet voor Stompwijk nog mooiere beloften dan de andere. Maar de ware aard van de partijen blijkt vaak pas na de verkiezingen.

Een aantal jaren geleden was een groot woningbouwproject in de Westeinderpolder het gesprek in Stompwijk. Grote protestborden stonden bij mensen in de tuin. Ook de partij waar wij traditioneel op stemmen bleek toen niet te luisteren naar de Stompwijkers. Het gemeentebestuur leek ongestoord de wettelijke procedures te gaan volgen. Totdat het gemeentebestuur op de vingers werd getikt door de provincie en de woningbouw er niet kwam.

Wij dachten met enige gemakzucht: ‘de partij waar wij altijd op stemmen zal hiervan wel geleerd hebben’. Bovendien had deze partij mooie beloften in de tijd van de verkiezingen. Dankzij onze stemmen werd een coalitie gevormd met VVD, CDA, D66 en PvdA. Dit betekende dat de wethouders afkomstig waren uit deze partijen. Wij kwamen bedrogen uit. Wij ondervonden persoonlijk hoe weinig deze vier partijen gehoor gaven aan Stompwijkse meningen.

In de discussie met het gemeentebestuur over het bestemmingsplan Landelijk Gebied bleken VVD, CDA, D66 en PvdA nauwelijks te luisteren naar een aantal Stompwijkse ondernemers en particulieren. Het leek alsof ze nu Stompwijk tot een museum wilden verheffen voor de recreërende stedelingen. De mening van de bewoners zelf bleek van ondergeschikt belang. In deze discussies was het nu niet de provincie maar de Raad van State die uiteindelijk in de meeste gevallen het gemeentebestuur op de vingers tikte.

Uiteraard zijn er ook situaties waarbij het huidige gemeentebestuur wel rekening heeft gehouden met de mening van Stompwijkers. Maar de houding van de betreffende wethouders en hun partijgenoten in de kwestie over het bestemmingsplan werd helaas bevestigd tijdens persoonlijke ontmoetingen.

Wij moeten jammer genoeg constateren dat de partij waar wij normaal op stemden weinig heeft geleerd en vooral in verkiezingstijd oog/oor heeft voor de mening van Stompwijkers. Wij willen wel lering trekken uit de gebeurtenissen van de afgelopen jaren en gaan we dit keer bewuster dan ooit naar de stembus. Onze stemmen bepalen immers met welk gemeentebestuur we straks te maken hebben. Wij zullen daarom dit keer extra moeite doen om uit te zoeken welke partij dit keer echt onze stem verdient. Het is ook voor u van belang om deze moeite te nemen voordat u naar de stembus gaat.


Johan en Ida van Vliet