parochieberichten

Berichten van de RK  Parochie – Kern  H. Laurentius – Stompwijk.

Een kern van de parochie van de  H. Petrus en Paulus te Leiden.

Contact met de Pastores, bij ernstige ziekte, overlijden, of een persoonlijk gesprek.

Centraal meldingsnummer 0622027668

 Telefonische bereikbaarheid:

Pastorie Dr. van Noortstraat 88

2266 HA Stompwijk tel. 071-5801604

Pastoor: J. v.d. Bie tel. 071- 5220655

Emailadres: pastoor.degoedeherder@yahoo.com

Spreekuur op afspraak.

 

Openingstijden parochiesecretariaat

Maandag, woensdag en vrijdag van 10.00 -12.00 uur.

E-mail: sintlaurentius@hotmail.com

 Bijdrage voor misintenties  op rekening nr.NL 36 RABO 0361500947

Donaties t.b.v. het Restauratie fonds rekening nr.NL 62 RABO 01433.26.430

 

Verzorging begrafenissen en crematies

De heer C.G J. Onderwater, tel. 079-3422906/0655976947/info@cuo-zm.nl

 

Weekvieringen  in de RK Parochiekern  H.Laurentius

Woensdag  16 april 09.00 uur                       kerk schoonmaak, u bent van harte welkom.   

Donderdag 17 april 19.00 uur                      witte donderdageucharistieviering met samenzang.

                                                                 voorganger pastor v. Duijnhoven 

Vrijdag       18 april 15.00 uur                      kruisweg, gebedsviering met samenzang.

                                                                 Voorganger Mw. Marianne Turk

Zaterdag    19 april 21.30 uur                      Paaswake, eucharistieviering met EMS koor

                                                                 Voorganger Pater v. Ulden. 

Zondag      20 april 11.00 uur                     1e Paasdag,   eucharistieviering met parochiekoor.

                                                                Voorganger pastoor L. Banning.

Maandag    21 april 11.00 uur                     geen viering.

Dinsdag     22 april  20.00 uur                     vergadering van de fin. en beheercommissie

Woensdag  23 april 13.30 uur                     generale repetitie 1e H. communiekanten in de kerk.

Donderdag 24 april 19.30 uur                    bijeenkomst van de pastoraatgroep

Zaterdag    26 april 19.00 uur                   geen viering.

Zondag      27 april 11.00 uur                   1e H. communieviering met kinderkoor

                                                              Voorganger pastoor J. v.d. Bie

Misintenties

Zaterdag 19 april 21.30 uur

voor de overleden weldoeners v.d. parochie, Jan Ammerlaan, Nico v. Boheemen, Gerarda de Jong v.d. Poel, Bert de Jong , Lena de Jong v.d. Geest, overleden fam. Klijn – Lexmond, Jan v. Rijn, Nico Verhagen, Ger Groeneweg – Luk, Hennie Peters, Pastoor v.d. Plas, Rie Luiten,Bea v. Bemmelen –Turnhout, Koos  en Riet v. Logchem – Bennis, Cor Oudshoorn –Alkemade, Jopie Lexmond – v. Santen, Elly Bennis—v. Marwijk, Jan v.d. Helm, Corrie v.Geijlswijk -v. Santen.

Zondag 20 april 11.00 uur voor de overleden weldoeners v.d. parochie, Herman Bennis Jaargetijde, Magda v. Santen -v. Paassen, Jan Kerkvliet, Eric v. Beek, Nico v. Boheemen, Leen en Josien Olsthoorn –Lourens, Arie, Marie, Kees en To Olsthoorn, Corrie v. d Zijden—v. Leeuwen, Niek v. Schie, Wim Suijten, overleden ouders Turkenburg – -van der Kroft, Ge Hoogervorst, Kees v. Dijk, Magda v. Santen -v. Paassen, Jan Kerkvliet, Gerrit v. Santen, Nico Verhagen, Ger Groeneweg – Luk, Hennie Peters, Pastoor v.d. Plas, Rie Luiten, Bea v. Bemmelen –Turnhout, Koos en Riet v. Logchem – Bennis, Cor Oudshoorn –Alkemade, Jopie Lexmond – v. Santen, Elly Bennis -v. Marwijk, Jan v.d. Helm, Corrie v.Geijlswijk -v. Santen.

Zondag 27 april 11.00 uur voor de overleden weldoeners v.d. parochie, Toos v. Boheemen – Warmenhoven, overleden ouders v. Boheemen v.d. Krogt, Sanne Switzar, overleden ouders v. Boheemen -v. d. Kroft, Piet v.d. Arend, Jaap Warmerdam, Cock v. Geijlswijk, Theodorus v. Geijlswijk, Nico Verhagen, Ger Groeneweg – Luk, Hennie Peters, Pastoor v.d. Plas, Rie Luiten, Bea v. Bemmelen –Turnhout, Koos en Riet v. Logchem – Bennis, Jopie Lexmond – v. Santen, Elly Bennis -v. Marwijk, Jan v.d. Helm, Corrie v.Geijlswijk -v. Santen, Bertus van Leeuwen en ouders van Leeuwen-van Vliet.

 

kerkhulpen                                             Kosters                                Lectoren                                 Misdienaars

Donderdag 17 april 19.00 uur                    A v S.                                  geen                                       geen

Vrijdag       18 april 15.00 uur                   Adriaan H.                            geen                                      geen

Zaterdag    19 april 21.30 uur                    A.v.S/ J.O                            geen                                       Kim Ammerlaan

                                                                                                                                                       Annika Luk.

Zondag      20 april 11.00 uur                     Adriaan H.                          Jan v. Rijn                               Dries en Joost

                                                                                                                                                      v Bemmelen

Zondag      27 april 11.00 uur                     John Olyhoek                      Jan Havik                                  Ashley Janson

                                                                                                                                                         Annika Luk.

Mededelingen vanuit het secretariaat

Kerkschoonmaak

Woensdag 16 april gaan wij weer de kerk schoonmaken u bent van harte welkom om 09.00 uur.

Werkgroep schone kerk

 

Vastenzakjes

Aankomende week worden de vastenzakje bij u opgehaald door de dames van de wijkcontacten en vrijwilligers. In de kerk staat tevens de bus voor de vastenactie waar een bijdrage voor dit doel in gedeponeerd kan worden. De opbrengst van deze vastenactie komt geheel te goede aan de missie zusters van St Jozef van Cluny voor de opbouw van de school en voor het verzorgen van onderwijs in Sierra Leone, een folder vindt u achter in de kerk op de leestafel.