Berichten van de RK Parochiekern H. Laurentius Stompwijk

Berichten van de RK  Parochiekern  H. Laurentius – Stompwijk.

Een kern van de parochie  H. Petrus en Paulus te leiden.

 

Contact met de Pastores, bij ernstige ziekte,

overlijden, of een persoonlijk gesprek.

Centraal meldingsnummer 0622027668

Telefonische bereikbaarheid:

Pastorie Dr. van Noortstraat 88

2266 HA Stompwijk tel. 071-5801604

Pastoor: J. v.d. Bie tel. 071- 5220655

Email adres: pastoor.degoedeherder@yahoo.com

Spreekuur op afspraak.

Openingstijden parochiesecretariaat

Maandag, woensdag en vrijdag van 10.00 -12.00 uur.

E-mail: sintlaurentius@hotmail.com

Bijdrage voor misintenties  op rekening nr.NL 36 RABO 0361500947

Donaties t.b.v. het Restauratie fonds rekening nr.NL 62 RABO 01433.26.430

Verzorging begrafenissen en crematies

De heer C.G J. Onderwater, tel. 079-3422906/0655976947/info@cuo-zm.nl

Overleden Johannes Hendricus Vogelaar in de leeftijd van 67 jaar

Weekvieringen  in de RK Parochiekern  H.Laurentius

Woensdag 30 april      19.00 uur Avondwake voor Johannes Vogelaar met parochiekoor

Donderdag 01 mei      11.00 uur    Gebedsviering voor Johannes Hendricus Vogelaar met parochiekoor. Waarna begrafenis op het kerkhof naast de Kerk.

Voorganger pastoor J. v. d . Bie    

Zaterdag    03 mei      19.00 uur geen viering

Zondag      04 mei      11.00 uur     Eucharistieviering met parochiekoor

Voorganger pastoor L. Banning.

Misintenties

Zondag 4 mei  11.00 uur voor de overleden weldoeners v.d. parochie,

Johannes v. Geijlswijk jaargetijde,

Leen en Josien Olsthoorn – Lourens, overleden ouders Turkenburg – v.d. Kroft, Gerardus van Santen, Anna van Santen – Arkesteijn, Jaap van Santen, Anna v. Santen – Janson, Kees v. Dijk, Gerarda v.d. de Jong – v.d. Poel, Adrianus en Wilhelmina v. Wijk, Cor en Nel Verhagen – Kerkvliet, Adrianus Knijnenburg, Johanna Knijnenburg – v.d. Lubbe, Riet Knijnenburg – v. Vliet, Theodorus . v. Geijlswijk, Nico Verhagen, Ger Groeneweg – Luk, Hennie Peters, Pastoor v.d. Plas, Rie Luiten, Bea v. Bemmelen –Turnhout, Koos en Riet v. Logchem – Bennis, Surat Kaew Knijnenburg Pesol, Jopie Lexmond – v. Santen, Elly Bennis – v. Marwijk, Jan v.d. Helm, Corrie v.Geijlswijk – v. Santen.

 

Kerkhulpen                      Kosters           Lectoren        Misdienaars

Zondag 4 mei . 11.00 u     Adriaan H         Jan v. Rijn        Joost en Dries v. Bemmelen