Met overwogen beleid regeren, is zorgvuldig saneren

Met overwogen beleid regeren, is zorgvuldig saneren

 

Zo willen wij het artikeltje wel noemen dat verleden week in deze Dorpsketting verscheen over de verbindingsweg in Stompwijk. Al gauw blijkt dat niet iedereen het daarmee eens is. Bij monde van de voorzitter van de Adviesraad mw. Yvonne van Bohemen, die ons het doemscenario maar weer eens voorspiegelt dat deze verbindingsweg er toch beslist moet komen. Gelukkig is onze wethouder Frank Rozenberg zo verstandig om niet voor de troepen uit te lopen, zoals het CDA al jaren heeft gedaan en budgets te oormerken aan projecten die echt prioriteit hebben. En met het wegzakken van de Stompwijkseweg heb je prioriteit nummer één te pakken. Van deze weg wordt door iedere inwoner van Stompwijk gebruik gemaakt en wanneer je dit hoofdelijk omslaat, levert het opknappen van deze weg dus het meeste rendement op waar iedere burger iets aan heeft. Dat de voorzitter van de Adviesraad het ‘onvoorstelbaar’ vindt dat deze keuze gemaakt wordt, vinden wij als Vrienden van Stompwijk onvoorstelbaar. De foto’s zeggen namelijk voldoende. Wat nog steeds niet doordringt bij een deel van de bevolking is, dat door het aanleggen van de verbindingsweg tussen de N206 en de Huyssitterweg niet alle problemen worden weggenomen. Met het vele werk wat er nog gedaan moet worden om gronden aan te kopen, vergunningen te krijgen, bestemmingsplannen te wijzigen etc. etc. zijn we er nog niet. Wat misschien wel helder is voor de bestuurders van Leidschendam-Voorburg, maar niet voor mw. Van Bohemen is dat geld slecht éénmaal uitgegeven kan worden. Dat een stuk Beschermd Natuurgebied, in vele beleidsnotities opgenomen als ‘uniek en kwetsbaar landschap’, je niet zomaar vernietigt door er een weg doorheen te leggen. En met de foto’s die de Dorpsketting verleden week geplaatst heeft in dit blad, moet het voor de indieners van het stukje én voor de voorzitter van de Adviesraad toch overduidelijk zijn dat wanneer je het over ‘leefbaarheid in het dorp spreekt’, je met het opknappen van de Stompwijkseweg prioriteiten vaststelt. Eindelijk eens een wethouder die zich niet laat voeden door emotie, maar die zelfstandig na kan denken. En met het aanleggen van de verbindingsweg, zakt Stompwijk letterlijk door het veen en creëert zij een tweede probleemweg, die slechts door een heel klein deel van bewoners gebruikt gaat worden. Hoe bedoel je ‘verbinden’. Dus ons advies naar wethouder Frank Rozenberg is: knap de Stompwijkseweg zo vlug mogelijk goed en gedegen op. Kijk naar wat er om ons heen leeft en hoe dit door de eeuwen tot stand gekomen is en vernietig niet iets wat je nooit meer terug kan draaien. Pas dan is een wethouder een goed bestuurder, met oog voor details. Dat wensen wij hem van harte toe.

 

Actiecomité Vrienden van Stompwijk:

Dhr. A. van Swieten

Dhr. J. van Schie