Historie Nooit Gedacht vervolg

Historie Nooit Gedacht vervolg

In 1909 zijn in Stompwijk de condities aanwezig om een korte baan draverij te gaan beginnen. Er zijn voldoende financiële middelen, De boeren hebben veel paarden, bij het terugrijden van de markt is een wedstrijdelement hen niet vreemd en ook in de omringende dorpen worden korte baan draverijen gehouden. Een andere belangrijke voorwaarde is dat er in Nederland een dravers fokkerij bestaat en dat een officiële en erkende organisatie jaarlijks op diverse plaatsen draverijen organiseert 30 september 1909 was de dag dat de eerste harddraverijen onder de vlag van “Nooit Gedacht” plaatsvonden. De ochtenddraverij voor paarden van ingezetenen begon ’morgens om 9 uur en er waren 21 deelnemers.

In die tijd werden de paarden nog onder de man gereden en was een sulky nog een onbekend fenomeen. De overwinning was voor eigenaar Jaap van Santen met Zwart. De middagdraverij was geen Stompwijkse aangelegenheid meer. Ieder die een goed lopend paard had kon zijn of haar krachten meten in deze koers.

De eerste winnaar van de draverijen zoals we nu nog steeds hebben was de bonte draver “PPresent” gereden door Dirk de Vlieger. Een naam die we hedendaags nog steeds tegenkomen in de drafsport.

Nederland is neutraal als in 1914 de doelloze en krankzinnige wereldoorlog uitbreekt, maar de mobilisatie heeft zo’n weerslag op het leven dat men besluit in 1914-1915 geen Stompwijkse Paardendagen te organiseren. De oorlog was in 1916 nog wel niet voorbij, maar overal in de regio is men weer begonnen en ook “Nooit Gedacht” besluit weer te starten.

Beide draverijen zijn weer onder de man, omdat de Meerlaan voor aangespannen koersen te smal was en het bestuur voor ongelukken vreesde. Toch wist het bestuur in 1917 de baan waar nodig was te verbeteren en de twijgen van de bomen ver in te snoeien. Met als gevolg dat in de middagdraverijen de sulky’s hun intrede deden. Een goede zaak, want het aantal paarden dat nu werd ingeschreven lag aanmerkelijk hoger.

Bijzonder was wel de ochtenddraverij voor paarden uit Stompwijk, het was toegestaan zowel aangespannen als onder de man mee te doen.

Vreemd gezicht moet dat geweest zijn!

Hoewel in het jaar 1920 nog geen Nederlandse Bond voor Kortebaandraverijen bestond moest er door de vereniging, voor wat deelnemers betreft, wel de reglementen van de Koninklijke Nederlandse Harddraverij en ren vereniging geëerbiedigd worden.

Omdat er in de ochtenddraverij veelal paarden meeliepen die niet in het harddravers stamboek waren geregistreerd kreeg Nooit Gedacht geen toestemming meer om een dergelijke koers te organiseren.

 

Wordt vervolgd; volgende week.

Conny Oliehoek