Grote eer voor Stompwijk

nooitgedacht cultureel erfgoed

Grote eer voor Stompwijk

Harddraverij Nooit Gedacht immaterieel cultureel erfgoed

Donderdag 12 juni was het druk in Het Blesse Paard. Ongeveer 100 mensen uit de kortebaanwereld, bestuurders, pers en andere genodigden waren getuige van een uniek evenement.  Mevrouw Ineke Strouken, directeur van het Nederlands Centrum voor Volkscultuur en Immaterieel Erfgoed, maakte bekend dat de kortebaandraverij Stompwijk op de Nationale lnventaris Immaterieel Cultureel Erfgoed was geplaatst.  Deze lijst is te vergelijken met de nationale monumentenlijst. Na het indienen van een aanvraag en een bijbehorend erfgoedzorgplan, hebben landelijke commissies geoordeeld dat de kortebaandraverij aan alle eisen voor plaatsing op de nationale lijst voldoet.

Het is een hele eer om op deze lijst te staan. Er zijn namelijk strenge criteria. Zo is het belangrijk dat het evenement een lange traditie kent, immaterieel is en ten dienste van de gemeenschap staat, diep in de Stompwijkse samenleving verankerd is en voldoende aandacht heeft voor het betrekken van de jeugd bij het evenement daarbij gebruikmakend van moderne sociale media. Het is het eerste Zuid-Hollandse evenement op deze lijst.

De erkenning van de Stompwijkse kortebaandraverij als immaterieel cultureel erfgoed is van belang voor het verkrijgen van subsidies voor speciale projecten, voor bescherming tegen bedreigingen van buitenaf en voor de kortebaansport in het algemeen. We weten dat alle Stompwijkers hun kortebaan draverij een warm hart toedragen. Zij hebben er namelijk voor gezorgd dat deze prachtige traditie al heel lang bestaat en zal blijven voortbestaan. Een grote eer dus voor alle Stompwijkers.

 

Frans Jansen

 

Wie meer informatie wil, moet eens kijken op www.immaterieelerfgoed.nl onder het kopje evenementen.