Reconstructie Stompwijkse weg

Voorkeur B&W voor reconstructie Stompwijkseweg en aanleg 1e fase Verbindingsweg  

Burgemeester en wethouders hebben afgelopen week een voorlopige voorkeur uitgesproken voor de maatregelen waarmee de bereikbaarheid en leefbaarheid van Stompwijk verbeteren. Hun voorkeur gaat uit naar volledige reconstructie van de Stompwijkseweg en de aanleg van de 1e fase Verbindingsweg, inclusief verbetering van de Huyssitterweg en Huyssitterbrug. De optie die het college hierbij betrekt is het alleen herinrichten van de Dr. Van Noortstraat, zonder volledige reconstructie. Dit betekent dat de straat wordt aangepast en opnieuw ingericht met meer ruimte voor fietsers en een voetpad aan de huizenkant, zonder nieuwe damwand langs de Stompwijksevaart.  

Reconstructie in breder kader

Op 17 december 2013 heeft de gemeenteraad ermee ingestemd om de geplande reconstructie van de Stompwijkseweg in een breder kader te bekijken. Er werd toen aandacht gevraagd om de onderlinge relatie tussen de Stompwijkseweg, de Dr. Van Noortstraat, het glastuinbouwcluster en het bedrijvencluster aan de Huyssitterweg en de Verbindingsweg goed in beeld te brengen. Dat is nu gedaan in verschillende onderzoeken.  

Keuze uit vier varianten

De voorlopige voorkeur van het college betreft een van de vier mogelijke varianten die naar voren zijn gekomen uit het onderzoek naar de mogelijkheden om de bereikbaarheid en leefbaarheid van Stompwijk te verbeteren. De gemeente houdt nu eerst een peiling onder inwoners om te onderzoeken welke variant hun voorkeur heeft. Als de mening van de bewoners, de bedrijven en andere betrokkenen bekend is, kan na de zomer een afgewogen besluit worden genomen over de plannen en de voorstellen. De vier varianten staan op de website www.lv.nl/stompwijk met alle onderzoeksrapporten die gemaakt zijn om tot deze varianten te komen. Inwoners kunnen daar hun mening geven over de varianten en de onderzoeken.  

Wat is de mening van Stompwijk?

We zijn benieuwd naar uw reactie op de varianten. U kunt tot en met dinsdag 9 september reageren via het formulier op www.lv.nl/stompwijk. Op dinsdag 2 september worden de varianten tijdens een informatieavond toegelicht en kunt u antwoord verwachten op uw vragen. Uiteraard bent u van harte welkom. De uitnodiging voor deze bijeenkomst wordt nog gepubliceerd in de Dorpsketting.

Door te luisteren naar inwoners hoopt de gemeente een goed beeld te verkrijgen van het draagvlak voor de voorstellen, zodat na de zomer het college en de gemeenteraad een definitieve keuze kunnen maken. Vanaf half september 2014 vindt de besluitvorming plaats over de definitieve variant.