Parochieberichten

Berichten- RK  Parochie Kern  H. Laurentius – Stompwijk-

Onderdeel van de RK Parochie HH Petrus en Paulus 

Contact met de Pastores, bij ernstige ziekte,

Overlijden, of een persoonlijk gesprek.

Centraal meldingsnummer 0622027668 

Telefonische bereikbaarheid:

Pastorie Dr. van Noortstraat 88

2266 HA Stompwijk tel. 071-5801604

Pastoor: J. v.d. Bie tel. Via het centrale nummer. 

Email adres: pastoor.degoedeherder@yahoo.com

Spreekuur op afspraak.  

Openingstijden parochiesecretariaat

Maandag, woensdag en vrijdag van 10.00 -12.00 uur.

E-mail: sintlaurentius@hotmail.com  

Bijdrage voor misintenties  op rekening nr.NL 36 RABO 0361500947

Donaties t.b.v. de H. Laurentiuskerk rekening nr. NL49RABO0361502168

 

Verzorging begrafenissen en crematies

De heer C.G J. Onderwater, tel. 079-3422906/0655976947/info@cuo-zm.nl

 

Overleden:  Piet Hilgersom in de leeftijd van 79 jaar

 

Weekvieringen in de RK Parochiekerk  H. Laurentius

 

Zaterdag                             9 aug. 19.00 uur   geen viering

Zondag                               10 aug. 11.00 uur Eucharistieviering met Parochiekoor.

                                                                     Voorganger :J. v. d. Bie.

Misintenties 

Zondag 10 aug. 11.00 uur voor de overleden armen en weldoeners v.d. parochie, Riet Knijnenburg—v. Vliet, Fam. v. Vliet—v. Wissen, fam. Knijnenburg- v. d. Lubbe, Wim Suijten, Kees v Dijk, Gerarda de Jong -v.d. Poel, Jan Kerkvliet, Gerrit v Santen, overleden ouders Vreeswijk—v Leeuwen,  Rie Luiten,  Surat “Kaew” Knijnenburg – Pesol, Jopie Lexmond – v. Santen, Cor Oudshoorn – Alkemade, Riet v. Logchem – Bennis, Elly Bennis—v. Marwijk, Jan v. d. Helm, Corrie v Geijlswijk -v. Santen, Jan Vogelaar, Janus Verhagen, Toon van Veen, Piet Hilgersom.

 

Kerkhulpen                    Kosters           Lectoren         Misdienaars

zaterdag 9 aug.  19.00 uur         J.O.                 geen  geen

Zondag 10 aug.  11.00 uur         J.O.                 Jan v. Rijn geen