€ 1951,79 voor KWF Kankerbestrijding

€ 1951,79 voor KWF Kankerbestrijding

De collecte in Stompwijk heeft na enkele jaren van minder opbrengsten € 342 meer opgebracht dan vorig jaar, De KWF wil langs deze weg ieder en niet in de laatste plaats de collectanten bedanken voor dit mooie resultaat.

Met het geld dat onze collectanten hebben opgehaald, blijft KWF Kankerbestrijding zich inzetten voor minder kanker, meer genezing en een betere kwaliteit van leven voor kankerpatiënten. Dat doen wij niet alleen, maar samen met patiënten, onderzoekers, artsen, donateurs en vrijwilligers.

Samen moeten én kunnen we kanker overwinnen

Dankzij onderzoek is de 5-jaars overlevingskans  gestegen van 25% in 1949 tot 61% in 2011. Helaas zijn we er echter nog niet. Jaarlijks overlijden er bijna 42.000 mensen aan kanker. Er is nog een lange weg te gaan. Wetenschappelijk onderzoek blijft daarom heel hard nodig.

Heeft u de collectant gemist en wilt u alsnog een bijdrage leveren? Dat kan.

– Sms ‘gift’ naar 4333 en investeer eenmalig € 2,—

– Doneer online via kwf.nl/doneren

– Doe een eenmalige donatie via de machtigingskaart, die de collectant ach terlaat als u niet thuis bent

– Doneer via Facebook: collectebus.kwf.nl


Jan van der Burg