Berichten RK Parochie Kerk H. Laurentius Stompwijk

Berichten- RK  Parochie Kerk  H. Laurentius – Stompwijk

Onderdeel van de RK Parochie HH Petrus en Paulus

Contact met de Pastores, bij ernstige ziekte,

Overlijden, of een persoonlijk gesprek.

Centraal meldingsnummer 0622027668

Telefonische bereikbaarheid:

Pastorie Dr. van Noortstraat 88

2266 HA Stompwijk tel. 071-5801604

Pastoor: J. v.d. Bie tel. via het centrale nummer. 

Email adres: pastoor.degoedeherder@yahoo.com

Spreekuur op afspraak.

Openingstijden parochiesecretariaat

Maandag, woensdag en vrijdag van 10.00 -12.00 uur.

E-mail: sintlaurentius@hotmail.com

Bijdrage voor misintenties  op rekening nr.NL 36 RABO 0361500947

Donaties t.b.v. de H.Laurentiuskerk rekening nr. NL49RABO0361502168

Verzorging begrafenissen en crematies

De heer C.G J. Onderwater, tel. 079-3422906/0655976947/info@cuo-zm.nl

Weekvieringen in de RK Parochiekerk  H. Laurentius

Zaterdag  27 sep.  19.00 uur geen viering. 

Zondag    28 sep.  11.00 uur Eucharistieviering met  samenzang.

                                          Voorganger: Pastor G. de Gilde

Misintenties 

Zondag 28 september 11.00 uur voor de overleden armen en weldoeners v.d. parochie, Toos v. Boheemen– Warmerhoven, Overleden ouders v. Boheemen- v.d. Krogt, Annie v.d. Burg- v. Veen, Cor Oudshoorn– Alkemade, Toos Verhage- Luiten, Bea v. Bemmelen– Turnhout, Surat “Kaew” Knijnenburg– Pesol, Riet v. Logchem– Bennis, Elly Bennis- v. Marwijk, Jan v.d. Helm, Corrie v Geijlswijk- v. Santen, Jan Vogelaar, Janus Verhagen, Toon van Veen, Ferdinand Disseldorp, Piet Hilgersom, Elisabeth Luiten– Stijnman, Thijs Klijn, Arnold Janson.

Kerkhulpen                                          Kosters                           Lectoren                     Misdienaars

zaterdag 27 sept.  19.00 uur                  geen                               geen                           geen

Zondag  28 sept.  11.00 uur                  A.v.S.                              Paula v. H                   geen

Mededelingen vanuit het secretariaat.

Doopvieringen, worden in overleg met de betrokken personen vast gesteld. Aanmelden via het secretariaat.

Hebt u financiële problemen? De Parochiële Charitatieve Instelling van onze Parochie kan u waarschijnlijk helpen. Uw aanvraag wordt vertrouwelijk behandeld. Contact via het secretariaat

Het secretariaat