Parochiekoor

Parochiekoor

Na een lange vakantie gaan de repetities van het parochiekoor op 30 september a.s. weer beginnen. Wat zou het mooi zijn als er wat nieuwe leden zich zouden melden. Of…. Kom eens vrijwillig een kijkje nemen op dinsdagavond tijdens de repetitie die plaatvinden van 19.00 uur tot 20.30 uur. We zijn in het verleden iets ingekrompen daar er enige koorleden of verhuisd of overleden zijn. Het zou toch jammer zijn als er in de toekomst onder de viering van zondag niet meer gezongen kan worden. Of zelfs met avond wake of uitvaart. Dus schroom niet, we wachten op U.

Bestuur van het parochiekoor