Parochieberichten

Berichten- RK  Parochie Kerk  H. Laurentius – Stompwijk-

Onderdeel van de RK Parochie HH Petrus en Paulus 

Contact met de Pastores, bij ernstige ziekte,

Overlijden, of een persoonlijk gesprek.

Centraal meldingsnummer 0622027668  

Telefonische bereikbaarheid:

Pastorie Dr. van Noortstraat 88

2266 HA Stompwijk tel. 071-5801604

Pastoor: J. v.d. Bie tel. Via het centrale nummer. 

Email adres: pastoor.degoedeherder@yahoo.com

Spreekuur op afspraak.

 

Openingstijden parochiesecretariaat

Maandag, woensdag en vrijdag van 10.00 -12.00 uur.

E-mail: sintlaurentius@hotmail.com

 

Bijdrage voor misintenties  op rekening nr.NL 36 RABO 0361500947

Donaties t.b.v. de H.Laurentiuskerk rekening nr. NL49RABO0361502168

 

Verzorging begrafenissen en crematies

De heer C.G J. Onderwater, tel. 079-3422906/0655976947/info@cuo-zm.nl

 

Weekvieringen in de RK Parochiekerk  H. Laurentius  

Donderdag    2 okt. 19.00 uur Rozenkrans gebed      Voorganger Jan v. Rijn.   

Zaterdag       4 okt.  19.00 uur geen viering. 

Zondag          5 okt.  11.00 uur Eucharistieviering met parochiekoor. Voorganger: Pastor L. Banning 

Misintenties 

Zondag 5 oktober: 11.00 uur voor de overleden armen en weldoeners v.d. parochie, Corrie v. d. Zijden – van Leeuwen, Piet Roeling, Nico v. Boheemen, Antoon Lelieveld, Elisabeth Maria Lelieveld – v. Veen, Ge Hoogervorst, Kees v. Dijk, Gerarda de Jong – v. d. Poel, Jan Kerkvliet, Arie en Rika v. Santen -Verhagen, To v.d. Bos – de Vrede, Martin v.d. Bos, Adrianus en Wilhelmina v. Wijk – Ham, Cor en Nel Verhagen – Kerkvliet, Bea v. Bemmelen – Turnhout, Riet v. Logchem – Bennis, Elly Bennis – v. Marwijk, Jan v. d. Helm, Corrie v Geijlswijk – v Santen, Jan Vogelaar, Janus Verhagen, Toon van Veen, Ferdinand Disseldorp,  Piet Hilgersom, Elisabeth Luiten – Stijnman, Thijs Klijn, Arnold Janson.

 

Kerkhulpen                                              Kosters         Lectoren           Misdienaars

donderdag 02 okt. 19.00 u                        Adriaan H       geen                  geen

zaterdag    04 okt. 19.00 u                         geen             geen                  geen

Zondag      05 okt. 11.00 u                          John O         Jan v. Rijn          geen  

Mededelingen vanuit het secretariaat:

Kerkhof, Zoekplaatje? Gieters voor verzorging van de bloemen en planten vindt onder het columbarium. Deze kunt u bereiken door het trapje er naast naar beneden af te gaan.

 Doopvieringen, worden in overleg met de betrokken personen vast gesteld.

Aanmelden via het secretariaat.

 Hebt u financiële problemen? De Parochiële Charitatieve Instelling van onze Parochie kan u waarschijnlijk helpen. Uw aanvraag wordt vertrouwelijk behandeld.  

Contact via het secretariaat

 Oktobermaand Rozenkransmaand 

Donderdag a.s komen wij voor de eerste keer in de kerk bijeen om gezamenlijk het rozenkransgebed te bidden. We willen  dan weer Maria`s hulp en voorspraak vragen bij alles wat ons bezwaart. Als u nog nooit geweest bent neemt u dan eens moeite  om naar de kerk te komen. Het is maar een half uurtje en u bent ruim voor koffietijd weer thuis. Probeer eens een half uurtje vrij te maken. Om 19.00 uur bent u van harte welkom.

 Jan van Rijn