40e Missieveiling in Zoeterwoude komt er aan!

40e Missieveiling in Zoeterwoude komt er aan

Afgelopen week is een afbeelding van Linda de Jong, dochter van Fried en Lia, een kleine tweeduizend keer bezorgd in brievenbussen in Zoeterwoude. Ze staat op de kleurige uitnodigingskaart van de Missieveiling, die op zaterdag 25 oktober a.s. voor de veertigste keer in het naburige dorp wordt gehouden. De kaart staat ook in deze Dorpsketting en is vanwege het jubileum bij alle  inwoners van Zoeterwoude thuisbezorgd. Linda staat daarop te midden van Boliviaanse kinderen, die zij op verschillende manieren ondersteunt en aan een betere toekomst helpt. Uiteraard ook met de inzet en hulp van anderen, in het bijzonder de Stichting Amigos, in Stompwijk welbekend.  

Veiling met een missie

In de afgelopen tien, vijftien jaar wordt  een omslag gemaakt van de traditionele Missieveiling naar een veiling voor mensen met een missie. Voorheen ging de veilingopbrengst naar de uit Zoeterwoude afkomstige missionarissen en missiezusters. Van hen zijn er nu nog enkelen actief. Tegenwoordig gaat het geld vooral naar projecten in ontwikkelingslanden, waar inwoners van Zoeterwoude of familieleden actief en direct bij betrokken zijn.

19 Projecten

Linda is er één van en zij ontvangst al jarenlang een substantiële bijdrage van de Zoeterwoudse Missieveiling, die vorig jaar ruim 44.000 euro opbracht. Dat was het hoogste bedrag van de afgelopen drie jaar. De volledige veilingopbrengst gaat naar goede doelen in derde wereldlanden. Intussen zijn dat 19 projecten in veertien landen (vooral Zuid- en  Midden Amerika en Afrika). Belangrijk om te weten: er blijft bij deze veiling niets aan de strijkstok hangen!

Stompwijk helpt mee

Ook Stompwijkse bedrijven helpen een handje mee. Tal van ondernemers zijn of worden nog benaderd om artikelen ter beschikking te stellen. Veel van hen doen al jaren mee! Wie in Stompwijk – dit geldt ook voor particulieren ! – nog bijzondere artikelen wil aanbieden voor de veiling, graag even contact opnemen met Adri Straathof (071 580 1158) of Rinus van Swieten (071 580 2682).

Met de bus?

Via de voorzitter van Amigos werd bekend dat nogal wat Stompwijkers van plan zijn om de veiling te bezoeken en wellicht met de bus komen. Goed plan, want in dat geval kunt u voor het veilinghuis (Muziekcentrum, Schenkelweg)  worden afgezet.

Giften

Tot slot: mocht u op de veilingavond onverhoopt verhinderd zijn en ook geen bijzonder artikel ter beschikking stellen, dan zijn giften en donaties ook zeer welkom. Bijdragen kunnen worden overgemaakt op rek. NL59RABO03753 24 100 van de werkgroep Missie en Ontwikkeling, Zoeterwoude).

Jack Luiten, Zoeterwoude