Reconstructie van de Stompwijkseweg stap dichterbij

Reconstructie Stompwijkseweg stap dichterbij

Het college van B&W heeft goede nota genomen van de vele reacties die zijn binnengekomen tijdens de consultatieperiode over de weginfrastructuur rond Stompwijk. Het college heeft besloten om twee varianten aan de gemeenteraad voor te leggen: de voorkeursvariant (3H) uit de consultatieperiode en een nieuwe variant H4.

Varianten

De consultatieperiode heeft 235 reacties opgeleverd van inwoners en bedrijven uit Stompwijk. De helft van de reacties gaat over het toepassen van variant 4: de reconstructie van de Stompwijkseweg en de aanleg van de 1e en 2e fase Verbindingsweg. Daarnaast zijn ook drie alternatieve varianten aangedragen. Het college heeft die alternatieven nadrukkelijk bekeken, maar deze zijn om financiële en/of planologische redenen niet haalbaar gebleken. Het college heeft wel gehoor gegeven aan de roep om variant 4 in de besluitvorming te betrekken. Dit heeft geleid tot variant 4H, waarbij de H staat voor herinrichting van de Dr. Van Noortstraat in plaats van reconstructie.

Geluisterd

‘De betrokkenheid van de Stompwijkers bij de leefbaarheid van hun dorp is erg groot. We hebben geluisterd naar de inwoners en ondernemers en maken gebruik van hun kennis en deskundigheid’, aldus wethouder Frank Rozenberg. ‘In deze collegeperiode staat wij open voor geluiden uit de samenleving en willen we samen met inwoners, instellingen en bedrijven tot betere resultaten komen. In het project Stompwijkseweg verloopt dat wat mij betreft met de Adviesraad, de Klankbordgroep, het MKB-LV, maar zeker ook met individuele inwoners en bedrijven prima’.

Terugval

Het college stelt de gemeenteraad voor om te kiezen tussen variant 3H en variant 4H. Het verschil is er in gelegen dat in variant 3H de 2e fase Verbindingsweg niet wordt gerealiseerd. Voor variant 3H (kosten bij benadering 28 miljoen euro) is vrijwel voldoende geld beschikbaar; variant 4H is ruim twee miljoen euro duurder. De technische uitwerking en eventuele financiële bijdragen van derden aan het project kunnen deze variant echter haalbaar maken. Mocht na de technische uitwerking blijken, dat de financiering voor variant 4H niet sluitend is te krijgen, dan willen B&W terugvallen op hun oorspronkelijke voorkeursvariant.

Besluitvorming over de kosten en de financiële dekking vindt komend voorjaar plaats