Raadswerkgroep afvalbeleid zoekt vertegenwoordiger uit Stompwijk

Raadswerkgroep afvalbeleid zoekt vertegenwoordiger uit Stompwijk

Voor de te vormen klankbordgroep van de raadswerkgroep afvalbeleid ben ik op zoek naar een bewoner van Stompwijk, die actief wil mee denken en mee praten over de mogelijkheden van afvalinzameling. De klankbordgroep zal 1 à 2 keer bijeen komen in Swaensteyn, Herenstraat 72 te Voorburg.

Het is de bedoeling om met de raadswerkgroep afvalbeleid en de klankbordgroep (bestaand uit vertegenwoordigers van alle lagen uit de gemeente: hoogbouw/laagbouw/Voorburg/Leidschendam/gehandicapten/

participatieraad/jongeren/ouderen) in klein comité te praten over hoe de input, die verkregen is na de bewoners consultatie, verwerkt kan worden om verder het afvalbeleid vorm te geven.

Voor meer informatie zie: http://www.leidschendam-voorburg.nl/afval.

Bent u die Stompwijker die geeft om het milieu?

Praat mee! Geef u op: duijvestijn@gblv.nl