Sound Sixties in het Dorpshuis

sound sixties 2sound sixties 1

Sound Sixties in het Dorpshuis

Het optreden van afgelopen zondag, 26 oktober, het wordt een beetje saai, heeft het optreden van de vorige keer wederom groots overtroffen. Fans kwamen van heinde en verre, om dit optreden bij te wonen. Er waren 105 betalende liefhebbers in de grote zaal van het Dorpshuis. U begrijpt, in het begin was het wat fris in deze grote zaal,  maar naar mate de middag vorderde, liep de temperatuur op tot tropische hoogte. Er werd ontzettend veel gedanst: line-dance, rock and roll, quickstep, de dansvloer is niet leeg geweest. De volgende keer, gaan wij ons best doen, om de dansvloer wat groter te houden, zodat een ieder wat beter uit de “voeten” kan. Zo’n groot succes vraagt natuurlijk om herhaling en zoals het er nu uitziet gaat dat gebeuren op 22 maart. Zet deze datum alvast in uw agenda, mocht er iets veranderen, dan hoort u dat van mij.

Trees van Velzen