Berichten RK Parochie Kerk H. Laurentius te Stompwijk

wijwater

Berichten-RK Parochie Kerk H. Laurentius Stompwijk

Onderdeel van de RK Parochie HH Petrus en Paulus

Contact met de Pastores, bij ernstige ziekte,

Overlijden, of een persoonlijk gesprek:

centraal meldingsnummer 0622027668

Telefonische bereikbaarheid:

Pastorie Dr. van Noortstraat 88

2266 HA Stompwijk tel. 071-5801604

Pastoor: J. v.d. Bie tel. Via het centrale nummer. 

Email adres:bie00220@planet.nl

Spreekuur op afspraak.

Openingstijden parochiesecretariaat

Maandag, woensdag en vrijdag van 10.00 -12.00 uur.

E-mail: sintlaurentius@hotmail.com

Bijdrage voor misintenties  op rekening nr.NL 36 RABO 0361500947

Donaties t.b.v. de H. Laurentiuskerk rekening nr. NL49RABO0361502168

Verzorging begrafenissen en crematies

De heer C.G J. Onderwater, tel. 079-3422906/0655976947/info@cuo-zm.nl

Weekvieringen in de RK Parochiekerk  H. Laurentius

Zaterdag     29 nov. 19.00 uur  geen viering

Zondag       30 nov. 11.00 uur  1e zondag van de Advent eucharistieviering met samenzang. Voorganger pater v. Ulden

Misintenties

Zondag 30 nov. 11.00 uur voor de overleden armen en weldoeners v.d. parochie, Nico v. Boheemen, Gerrit van Santen, Annie v.d. Burg- v. Veen, Riet v. Logchem– Bennis, Jan v.d. Helm, Corrie v. Geijlswijk- v. Santen, Jan Vogelaar, Janus Verhagen, Toon van Veen, Piet Hilgersom, Elisabeth Luiten– Stijnman, Thijs Klijn, Arnold Janson, Sjaak Disseldorp, Leo Smits.

Kerkhulpen                                             Kosters         Lectoren              Misdienaars

Zaterdag 29 nov.  19.00 uur                     A.v.S.            geen                     geen

Zondag   30 nov.  11.00 uur                     A.v.S             Jan v. Rijn             geen

 

Mededelingen vanuit het secretariaat:

Gevraagd voor de H. Laurentius parochie,

Een Mariabeeld met het kindje jezus op haar arm, hoogte ongeveer 60 cm.

Het aanwezige beeld is niet meer te repareren, 071-5804342

Bij voorbaat hartelijk dank namens de parochie

Doopvieringen, worden in overleg met de betrokken personen vast gesteld.

Aanmelden via het secretariaat.

Hebt u financiële problemen? De Parochiële Charitatieve Instelling van onze Parochie kan u waarschijnlijk helpen. Uw aanvraag wordt vertrouwelijk behandeld.

Contact via het secretariaat,

Het secretariaat