Uitloting obligaties Laurentiuskerk Stompwijk

Uitloting obligaties Laurentiuskerk Stompwijk 

In 2009 hebben veel mensen aan de Laurentius kerk geld geleend om de restauratie van de kerk en de pastorie te bekostigen. Dit werd mogelijk gemaakt door aankoop van obligaties die niet op naam maar op nummer staan. De obligaties hebben een looptijd van maximaal 13 jaar. De aflossing geschiedt bij uitloting van het laatste cijfer van het uitgiftenummer. Tijdens een bijeenkomst van de leden van de restauratie commissie heeft de derde loting plaatsgevonden. Onder toeziend oog van de gehele restauratie commissie trok de heer Rienus Oudijk het cijfer 7 (zeven). Twee jaar geleden is de eerst loting gedaan door pastoor De Bie. Hij trok het cijfer vijf. Vorig jaar was het de heer Kees Bergen die het cijfer acht trok. Heeft u één of meerdere obligaties met een vijf, zeven of acht als laatste cijfer van het uitgiftenummer dan kunt u deze obligatie(s) omwisselen in geld. De uitgelote obligaties kunnen elke woensdag- en vrijdagmorgen van 10 uur tot 12 uur ingeleverd worden op de pastorie van de kerk in Stompwijk. Na inlevering wordt het verschuldigde bedrag overgemaakt op de bankrekening. Tot slot nogmaals een hartelijk dank voor uw medewerking.  

Restauratiecommissie Laurentiuskerk