Parochieberichten

Berichten- RK  Parochie Kerk  H. Laurentius – Stompwijk-

Onderdeel van de RK Parochie HH Petrus en Paulus 

Contact met de Pastores, bij ernstige ziekte,

Overlijden, of een persoonlijk gesprek.

Centraal meldingsnummer 0622027668 

Telefonische bereikbaarheid:

Pastorie Dr. van Noortstraat 88

2266 HA Stompwijk tel. 071-5801604

Pastoor: J. v.d. Bie tel. Via het centrale nummer. 

Email adres:bie00220@planet.nl

Spreekuur op afspraak.  

Openingstijden parochiesecretariaat

Maandag,woensdag en vrijdag van 10.00 -12.00 uur.

E-mail: sintlaurentius@hotmail.com

Bijdrage voor misintenties  op rekening nr.NL 36 RABO 0361500947

Donaties t.b.v. de H.Laurentiuskerk rekening nr. NL49RABO0361502168

 

Aktie kerkbalans 2015 NL49RABO0361502168

 

Verzorging begrafenissen en crematies

De heer C.G J. Onderwater, tel. 079-3422906/0655976947/info@cuo-zm.nl

 

Weekvieringen in de RK Parochiekerk  H. Laurentius

Dinsdag     10 februari 16.00 uur    Ziekenzalving m.m.v. Parochiekoor

                                                     Voorganger: Pastoor J. v. d. Bie

Woensdag 11 februari 09.00 uur    Kerkschoonmaak!

Donderdag 12 februari 19.00 uur   Avondwake voor Jan v.d. Bos

Vrijdag       13 februari 11.00 uur   Eucharistie viering voor Jan v.d. Bos    m.m.v. Parochiekoor waarna bijzetting

                                                    in het familiegraf naast de kerk.

                                                     Voorganger Pastoor J. v.d. Bie      

Zaterdag  14 februari 19.00 uur    Is er geen viering

Zondag     15 februari 11.00 uur    Eucharistieviering/CARNAVAL viering

                                                     m.m.v. het Oud Prinsen koor

                                                      voorganger: Pastor Broeders

Misintenties:   

Zondag 15 februari 11.00 uur voor de overleden armen en weldoeners v.d. parochie, Bep Luiten – Stijnman, Barry v Boheemen, Gerard Pijnaker, Arie en Rika v Santen – Verhagen, Bert de Jong, Lena de Jong – v.d. Geest, overleden ouders Klijn – Lexmond, Niek v Schie, Antoon Lelieveld, Elisabeth Maria Lelieveld – v Veen, Frans Korevaar, Kees Overdevest en Jet Overdevest, Wouterus Gerardus Brugman, Jan v. d. Helm, Corrie v. Geijlswijk – v. Santen, Jan Vogelaar, Janus Verhagen, Toon van Veen, Piet Hilgersom, Thijs Klijn, Arnold Janson, Sjaak Disseldorp, Leo Smits, Riet v.d. Horst- Knijnenburg, Sjanie Waaijer – v.d. Bosch, Bep Smits – Enze, Elisabeth v.d. Burg– Berndsen, Piet v. Schie, Riet v. Rijn. Gerard Pijnaker.

 

Kerkhulpen                          Kosters               Lectoren         Misdienaars

zaterdag 14 febr. 19.00 uur    A.v. S.                geen                geen

Zondag   15 febr. 11.00 uur    A.v. S.               Oud Prinsen      geen

Doopvieringen, worden in overleg met de betrokken personen vast gesteld.

Aan melden via het secretariaat.

 

Hebt u financiële problemen? De Parochiële Charitatieve Instelling van onze Parochie kan u waarschijnlijk helpen. Uw aanvraag wordt vertrouwelijk behandeld.  Contact via het secretariaat.