In memoriam Jan van den Bos

jan vd bos

De beheercommissie van de H. Laurentiusparochie in Stompwijk spreekt naar de familie van den Bos, kinderen en kleinkinderen hun medeleven uit bij het heengaan van Jan v.d. Bos.

Wij wensen hen veel sterkte en kracht toe om dit verlies in de komende tijd te verwerken.

Zowel in zijn vrijwilligerswerk voor de parochiegemeenschap, alsmede het niet meer aanwezig zijn op bepaalde vaste plekken, is een vreemde gewaarwording en gemis voor iedereen die hem daar regelmatig tegen kwam.

Wij willen de familieleden die hem verzorgd hebben, bedanken voor de goede verzorging van Jan, waardoor hij heel lang heeft kunnen doen waaraan hijzelf zoveel plezier beleefde.

In en rond de H. Laurentius kerk zullen wij hem nog lang missen, zijn inzet en zorg voor het kerkhof en de gemeenschap is van grote waarde geweest.  

Bedankt Jan, wij zullen je niet vergeten.  

Dat Jan, nu verenigd met zijn dierbaren, moge rusten in vrede.  

De beheercommissie van de Parochiekern H. Laurentius