Parochieberichten

Berichten- RK  Parochie Kerk  H. Laurentius – Stompwijk-

Onderdeel van de RK Parochie HH Petrus en Paulus  

Contact met de Pastores, bij ernstige ziekte,

Overlijden, of een persoonlijk gesprek.

Centraal meldingsnummer 0622027668  

Telefonische bereikbaarheid:

Pastorie Dr. van Noortstraat 88

2266 HA Stompwijk tel. 071-5801604

Pastoor: J. v.d. Bie tel. Via het centrale nummer. 

Email adres:bie00220@planet.nl

Spreekuur op afspraak.  

Openingstijden parochiesecretariaat

Maandag, woensdag en vrijdag van 10.00 -12.00 uur.

E-mail: sintlaurentius@hotmail.com

 

Bijdrage voor misintenties  op rekening nr.NL 36 RABO 0361500947

Donaties t.b.v. de H.Laurentiuskerk rekening nr. NL49RABO0361502168

 

Verzorging begrafenissen en crematies

De heer C.G J. Onderwater, tel. 079-3422906/0655976947/info@cuo-zm.nl

 

Weekvieringen in de RK Parochiekerk  H. Laurentius  

Zaterdag   28 febr. 19.00 uur  geen viering

Zondag      01 mrt. 11.00 uur  Eucharistie viering,2e zondag van de vasten    tijd, met medewerking van het Parochiekoor.

              Voorganger :Pastor Broeders

Misintenties,

Zondag 01 mrt. 11.00 uur voor de overleden armen en weldoeners v.d. parochie. Jeanne Granneman – Zits, Joyce Granneman, Kees van Dijk, ouders v. Boheemen – v.d. Krogt, Arie en Rika v. Santen – Verhagen, Adrianus en Wilhelmina v Wijk – Ham, Cor en Nel Verhagen – Kerkvliet, Fer Disseldorp, Annie v. d. Burg – v. Veen, Nico v. Boheemen, Jan v. d. Helm, Corrie v. Geijlswijk – v. Santen, Jan Vogelaar, Janus Verhagen, Toon van Veen, Piet Hilgersom, Bep Luiten – Stijnman, Thijs Klijn, Arnold Janson, Sjaak Disseldorp, Leo Smits, Riet v. d. Horst – Knijnenburg, Sjanie Waaijer – v.d. Bosch – , Bep Smits –Enze, Elisabeth v. d. Burg-Berndsen, Piet v. Schie, Riet v. Rijn – v.d. Sande, Jan v. d. Bos, Elisabeth v. d. Salm – Bierhuis.  

Kerkhulpen                           Kosters              Lectoren            Misdienaars

Zaterdag  28 febr.                    geen                               

Zondag    01 mrt.  11.00u       J. Olyhoek           Jan v Rijn              geen