Vrijwilligerswerk

NL Doet Vrijwilligerswerk  

Alle vrijwilligers van Nederland worden komende weekend 20-21 maart weer gevraagd om diverse klussen te doen. In onze eigen parochie H. Laurentius hebben we zo onze eigen NL Doet het gehele jaar door. Ik ben momenteel bezig voor een project met het bekijken en in kaart brengen van onze vrijwilligersgroepen binnen de parochie. Ik sta elke keer weer versteld van de inzet en betrokkenheid van deze grote groep mensen die zich op alle vlakken inzet zoals onderhoud van de zaken in en rondom de kerk tot het bezoeken van mensen vanuit maatschappelijk oogpunt. Zo zijn er enige weken geleden een 6 à 7 man bezig geweest met kap- en snoeiwerkzaamheden in ons bos achter de kerk. Zij gaan zich hier in de loop van de tijd nog een aantal maal voor inzetten, zodat het bos wat minder overwoekering en wildgroei kent en de mogelijkheid krijgt om uit te groeien tot een mooi en begaanbaar bos. Ook zullen zij korven gaan plaatsen voor compostering van plantenafval uit het bos en van de begraafplaats. Dus deze vrijwilligers zijn volop in beweging.   Ook vooral niet te vergeten alle vrijwilligers die zich bezig houden met de doopvieringen, eerste Heilige Communie, H. Vormsel en avondwake bij overlijden. Hier hebben we een volledige levenslijn mee te pakken allemaal begeleid en ondersteund door vrijwilligers.  

In Stompwijk hebben we een levendig vrijwilligerspeloton in alle richtingen. Er is dan ook een doorstroom in deze groepen, mensen zetten zich een tijdje in voor de parochie, school of sportvereniging en wisselen dat ook af.  

Zo is er bij onze werkgroep doopviering iemand zich voor iets anders gaan inzetten. Hierdoor hadden wij weer iemand nodig die Patricia van Arkelen wil ondersteunen met de doopvieringen. Een leuke en dankbare taak om de ouders te begeleiden in deze start voor de kinderen in de parochie.  

Hiervoor wil Ingrid Luk zich gaan inzetten. Zo zien we dat alle ontstane gaten weer worden ingevuld. Wij zijn hier dankbaar voor, dat mensen het leuk vinden om zich op deze manier in te zetten.  

Marjolein Janson

Beheercommissie H. Laurentius