Inloopavond ontwerpbestemmingsplan “Stompwijk”

Inloopavond ontwerpbestemmingsplan “STOMPWIJK”

De gemeente actualiseert momenteel het bestemmingsplan voor Stompwijk. Het ontwerpbestemmingsplan “Stompwijk” vormt het nieuwe planologisch-juridisch kader voor het plangebied.

Het plangebied is gelegen aan de oostzijde van de gemeente Leidschendam-Voorburg te midden van het landelijk gebied en wordt begrensd aan de noordzijde door de achterzijde van de lintbebouwing langs de Dr. van Noortstraat;

* aan de zuidoostzijde door de Jan Koenenweg;

* aan de zuidzijde door de Meer en Geerweg (gedeeltelijk) en de achterzijde van de lintbebouwing langs de Dr. van Noortstraat;

* aan de westzijde door het begin van de bebouwde kom van Stompwijk en

* aan de oostzijde door het Laantje Van Kampen en het kruispunt aan de Dr. van Noortstraat en de Jan Koenenweg.

Inloopavond

Op donderdag 23 april vindt er een inloopavond plaats over de actualisatie van het bestemmingsplan “Stompwijk”. U bent tussen 19.00 en 20.30 uur van harte welkom in het Dorpshuis, Zustersdijk 18 in Stompwijk.

Wat houdt een bestemmingsplan in?

Een bestemmingsplan bepaalt de bouw- en gebruiksmogelijkheden voor de grond. Het is het enige instrument in de ruimtelijke ordening dat burgers en bedrijven direct juridisch bindt. Daarmee is het een belangrijk instrument, waaraan rechten ontleend kunnen worden.

Het college van burgemeester en wethouders hecht er grote waarde aan dat bedrijven en inwoners actief worden betrokken bij deze actualisering. Wij roepen iedereen op om de vastlegging van de situatie voor zijn/haar perceel in het bestemmingsplan te controleren, eventuele onjuistheden kunnen dan nog voor de vaststelling worden gecorrigeerd.

Het bestemmingsplan is namelijk bepalend voor de bouw- en gebruiksmogelijkheden van een perceel.

Vragen

Voor meer informatie neemt u contact op met mevrouw C. van Noort of een van de andere medewerkers van de afdeling Ruimtelijke Ontwikkeling, vakgroep bestemmingsplannen op telefoonnummer 14 070.