Parochieberichten

Berichten- RK  Parochie Kerk  H. Laurentius – Stompwijk-

Onderdeel van de RK Parochie HH Petrus en Paulus  

Contact met de Pastores, bij ernstige ziekte, Overlijden, of een persoonlijk gesprek.

Centraal meldingsnummer 0622027668 

Telefonische bereikbaarheid:

Pastorie Dr. van Noortstraat 88

2266 HA Stompwijk tel. 071-5801604

Pastoor: J. v.d. Bie tel. Via het centrale nummer. 

Email adres:bie00220@planet.nl

Spreekuur op afspraak.  

Openingstijden parochiesecretariaat

Maandag, woensdag en vrijdag van 10.00 -12.00 uur.

E-mail: sintlaurentius@hotmail.com  

Bijdrage voor misintenties  op rekening nr.NL 36 RABO 0361500947

Donaties t.b.v. de H. Laurentiuskerk rekening nr. NL49RABO0361502168  

Verzorging begrafenissen en crematies

De heer C.G J. Onderwater, tel. 079-3422906/0655976947/info@cuo-zm.nl 

 

Weekvieringen in de RK Parochiekerk  H. Laurentius

Woensdag  1 april 09.00 uur Kerkschoonmaak.

Donderdag 2 april 19.00 uur Witte donderdag Eucharistieviering

                                            Voorganger: Pater v. Ulden

Vrijdag  3 april 15.00 uur      Goede vrijdag Kruisweg, gebedsviering

                                            m.m.v. Parochiekoor

                                            Voorganger: M. Turk

Zaterdag 4 april 21.30 uur  Paaswake Eucharistieviering

                                           m.m.v. E.M.S. koor

                                           Voorganger: Pastoor J. v. d. Bie

Zondag   5 april 11.15 uur  1e Paasdag Eucharistie viering

                                             m.m.v. Parochiekoor

                                          Voorganger: Pater Bouwman

Maandag   6 april               2e Paasdag is er geen viering

 

Misintenties:

Zaterdag 4 april 21.30 uur voor de overleden armen en weldoeners v. d. parochie, Nico v Boheemen, Bert de Jong, Lena de Jong-v. d. Geest, overleden Fam. Klijn-Lexmond, Andreas Granneman, Elisabeth Granneman-Knijnenburg, Kees Luk, Jan v. Rijn, Elly Bennis- v. Marwijk, Jan Vogelaar, Janus Verhagen, Bep Luiten- Stijnman, Thijs Klijn, Arnold Janson, Sjaak Disseldorp, Leo Smits, Riet v.d. Horst- Knijnenburg, Sjanie Waaijer- v. d. Bosch, Bep Smits-Enze, Elisabeth v. d. Burg- Berndsen, Piet v. Schie, Riet van Rijn- v. d. Sande, Jan v.d. Bos,  Elisabeth v. d. Salm- Bierhuis, Piet Oliehoek.  

Zondag 5 april  overleden armen en weldoeners v.d. parochie, Kees van Dijk, Leen en Josien Olsthoorn –Lourens, Arie –Marie-Kees en To Olsthoorn, Cor en Nel Verhagen- Kerkvliet,  Bertus van Vliet, overleden ouders v. Vliet-v. Leeuwen,  Corrie v.d. Zijden- v. Leeuwen, Gerrit v. Santen, Annie v.d. Burg- van Veen, Wim Suijten, Piet Roeling, overleden ouders Turkenburgv.d. Kroft, Jan v.d. Bos, Jan Vogelaar, Janus Verhagen, Toon v. Veen, Piet Hilgersom, Bep Luiten – Stijnman, Fer Disseldorp, Thijs Klijn, Arnold Janson, Sjaak Disseldorp, Leo Smits, Riet v. d. Horst-Knijnenburg, Sjanie Waaijer- v. d. Bosch, Bep Smits-Enze, Elisabeth v. d. Burg- Berndsen, Piet v. Schie, Riet v. Rijn- v.d. Sande, Elisabeth v. d. Salm-Bierhuis, Piet Oliehoek.  

Kerkhulpen                                    Kosters                                              Lectoren                       Misdienaars

                                                     donderdag en vrijdag Adriaan Hilgersom

Zaterdag 4 april 21.30 uur               J. Olyhoek/Henk Granneman                 geen  

Zondag    5 april 11.15 uur               Adriaan Hilgersom                              Jan van Rijn                    Kim Ammerlaan                                                                                                                                                                           Dries v. Bemmelen

Mededelingen vanuit het secretariaat

Columbarium, voor het in gebruik nemen van een nis, in het columbarium, kunt U contact opnemen met het secretariaat. 

Doopvieringen, worden in overleg met de betrokken personen vastgesteld. 

Aanmelden via het secretariaat. 

Hebt u financiële problemen?

De Parochiële Charitatieve Instelling van onze Parochie kan u waarschijnlijk helpen. Uw aanvraag wordt vertrouwelijk behandeld.