parchieberichten

Berichten- RK  Parochie Kern  H. Laurentius – Stompwijk-

Onderdeel van de RK Parochie HH Petrus en Paulus  

Contact met de Pastores, bij ernstige ziekte,

Overlijden, of een persoonlijk gesprek.

Centraal meldingsnummer 0622027668  

Telefonische bereikbaarheid:

Pastorie Dr. van Noortstraat 88

2266 HA Stompwijk tel. 071-5801604

Pastoor: J. v.d. Bie tel. Via het centrale nummer. 

Emailadres: bie00220@planet.nl

Spreekuur op afspraak.  

Openingstijden parochiesecretariaat

Maandag, woensdag en vrijdag van 10.00 -12.00 uur.

E-mail: sintlaurentius@hotmail.com  

Bijdrage voor misintenties  op rekening nr.NL 36 RABO 0361500947

Donaties t.b.v. de H. Laurentiuskerk rekening nr. NL49RABO0361502168

 

Verzorging begrafenissen en crematies

De heer C.G J. Onderwater, tel. 079-3422906/0655976947/info@cuo-zm.nl  

 

Weekvieringen in de RK Parochiekerk  H. Laurentius

Donderdag 09 april       20.00 uur Ouderavond 1e Communicantjes

Zaterdag    11 april       19.00 uur Geen viering

Zondag      12 april       11.00 uur Eucharistie viering, voorganger: Pastoor J. v. d. Bie m.m.v.: Parochiekoor.

 

Misintenties 

Zondag 12 april. 11.00 uur voor de overleden armen en weldoeners v.d. parochie ,Cornelis en Piet Oliehoek, Arie en Rika v Santen – Verhagen, Jeanne Granneman – Zits, Joyce Granneman, Gerardus v Steen, Kees v Dijk, Jan Vogelaar, Janus Verhagen, Toon van Veen, Piet Hilgersom, Bep Luien – Stijnman, Fer Disseldorp, Thijs Klijn, Arnold Janson, Sjaak Disseldorp, Leo Smits, Riet v.d. Horst – Knijnenburg,, Sjanie Waaijer – v.d. Bosch,  Bep Smits – Enze, Elisabeth v.d. Burg– Berndsen, Piet v. Schie, Riet v. Rijn- v.d. Sande, Jan v. d. Bos,  Elisabeth v d Salm – Bierhuis, Piet Oliehoek.

 

Kerkhulpen                     Kosters    Lectoren              Misdienaars

 

zaterdag 11 april               A.H.          geen                      geen     

Zondag   12 april 11.00 u   A.H.        Rienus Odijk            geen

 

Mededelingen

Columbarium, voor het in gebruik nemen van een nis in het columbarium, kunt U contact opnemen met het secretariaat.

Doopvieringen, worden in overleg met de betrokken personen vastgesteld.

Aanmelden via het secretariaat.

Hebt u financiële problemen? De Parochiële Charitatieve Instelling van onze Parochie kan u waarschijnlijk helpen. Uw aanvraag wordt vertrouwelijk behandeld. Contact via het secretariaat. 

Het secretariaat