Helpers in de kerk

Wij zoeken helpers in de kerk.

In onze parochie hebben we een groep misdienaars die bij een Eucharistieviering meehelpen in de viering. Elk jaar neemt er aantal afscheid omdat zij naar het voortgezet onderwijs gaan. Dit jaar hebben we gelukkig al weer een aanmelding gekregen, maar wij zoeken er nog een paar bij. Het komt hier op neer dat de misdienaars in groepjes van twee werken. In de praktijk, bij ongeveer 4 à 5 teams, zijn ze eens in de 4 à 6 weken aan de beurt in de periode van september tot en met juni.

De viering begint om 11 uur en is rond 12.00 afgelopen, dan kunnen de misdienaars weer naar huis.

 Graag willen wij vragen aan de ouders om hierover na te denken. Het wordt door de parochie zeer gewaardeerd, dit blijkt elk jaar weer wanneer de misdienaars bij de deurcollecte geld ophalen voor het jaarlijks uitje van de misdienaars. Dit is ter afsluiting van het jaar.  

Nu gaat het tot op heden vaak over de kinderen van groep 4 tot en met groep 8, maar wat we nu toch ook vaker zien is dat oudere jongeren meegaan in de Eucharistie. Pastoor de Gilde neemt deze acolieten (ander woord voor misdienaar of altaardienaar) regelmatig mee om hem te helpen in de Eucharistieviering. Ook deze groep jongeren zouden wij graag willen benaderen om ons team te komen versterken. De groep kosters die wij hebben is onlangs ook uitgebreid met een nieuwe koster maar wij zouden deze ook graag uitbreiden met één persoon extra. Zodat deze langzamerhand in kan groeien in de werkzaamheden van de kosters in en om de kerk. Ook zal deze extra ingezet kunnen worden tijdens ziekte of vakantie van de huidige kosters.

Een nieuwe aangetrokken koster zal een cursus kunnen volgen voor het kosterschap, want er komt best veel bij kijken. Maar is desalniettemin ook erg interessant  en goed om te doen.  

Voor informatie of aanmelding kunt u terecht bij ons Parochiesecretariaat of via de mail sintlaurentius@hotmail.com