KOPIJ INLEVEREN

KOPIJ INLEVEREN

In verband met de viering van Koningsdag maken we de volgende Dorpsketting niet op maandagochtend en-avond, maar op zaterdagmorgen en maken hem af op zondag.

Zorg dus dat uw kopij uiterlijk zondag om 14.00 uur bij ons binnen is via redactie@dorpsketting.nl

Het nieten, vouwen en bezorgen blijft gewoon op dinsdag.

Dan kunnen we allemaal genieten van de activiteiten van onze 40-jarige Oranjevereniging SOS!