Naar een bereikbaar en leefbaar Stompwijk (tussenbericht)

Op 2 maart is een inloopbijeenkomst “Naar een bereikbaar en leefbaar Stompwijk” geweest. Het doel van de bijeenkomst was tweeledig: laten zien hoe ver de plannen en ontwerpen zijn, maar vooral om te horen wat u ervan vindt. Wat er is gezegd, kunt u nalezen in de reactienota op www.lv.nl/stompwijk 

Op dit moment zijn we druk bezig met (verder) tekenen en rekenen en het verwerken van uw reacties. We kijken naar de kosten van de ontwerpen en de opties, die op 2 maart zijn aangereikt. We willen eerst een inschatting maken van de haalbaarheid, zodat we weten dat de plannen die we u presenteren passen binnen het hiervoor gereserveerde budget.  

Naar verwachting is er eind april meer duidelijkheid over de haalbaarheid. In de loop van mei verwachten wij u via de Dorpsketting te kunnen uitnodigen voor een terugkombijeenkomst. Op deze bijeenkomst laten we u zien wat we met uw opmerkingen van 2 maart hebben gedaan en welke ontwerpen we willen voorleggen aan college van burgemeester en wethouders en de gemeenteraad.  

De klankbordgroep van dit project en de Adviesraad Stompwijk zijn nauw betrokken bij de ontwikkelingen en de voortgang van het project. 

Andrea Schoemaker en Ad de Hoon, Omgevingsmanagers gemeente Leidschendam-Voorburg