Sam’s kledingactie

De kledingactie van Sam’s kledingactie voor Mensen in Nood die op 3 april is gehouden heeft 800 kilo kleding opgebracht. Wij willen iedereen die hieraan heeft bijgedragen hartelijk bedanken. In het najaar hopen we weer op u steun te kunnen rekenen.

Monique Arends van Sam’s Kledingactie