Uitbreiding Peuterparadijs en Huifkar

Uitbreiding Peuterparadijs en Huifkar

In september 2011 opende SKZ haar deuren van de buitenschoolse opvang de Huifkar. De Huifkar is gevestigd in het gebouw dat in de Van Santhorststraat staat.  Na schooltijd en in de vakanties worden er tal van activiteiten georganiseerd voor de kinderen.

Nu bijna 4 jaar later is de BSO zo gegroeid dat er aan uitbreiding moet worden gedacht. We gaan een nieuwe groep starten voor de oudere kinderen onder de naam de Hooizolder. In overleg met de gemeente en het consultatiebureau hebben we toestemming gekregen om de ruimte van het consultatiebureau te gaan gebruiken. Uiteraard wordt de komende weken de ruimte verbouwd zodat deze multifunctioneel gebruikt kan worden en toch aantrekkelijk  is voor de oudere kinderen van de BSO.

SKZ is ontzettend blij met deze ontwikkeling, we kunnen nu  weer kinderen ontvangen die lang op de wachtlijst hebben gestaan. Er zijn nog enkele  plekken vrij op maandag, dinsdag en donderdag. Heeft u interesse? Ga dan snel voor meer informatie naar www.kinderopvangzoeterwoude.nl

Ook de peuteropvang Peuterparadijs heeft na de zomervakantie weer plekken vrij. Dit komt omdat veel peuters na de zomer naar school gaan. De peuteropvang is vier dagen in de week open. De kinderen leren spelen met elkaar en maken hier hun eerste vriendschappen. Samen met de pedagogische medewerkers worden er tal van activiteiten georganiseerd. De peuteropvang heeft veel contact met onder andere de bibliotheek en de juffen van groep 1 en 2 van basisschool Maerten van de Velde .

SKZ hoopt weer een heleboel nieuwe kinderen te mogen begroeten in het nieuwe schooljaar. Dus aarzel niet en meldt u aan.

Het is sinds kort ook mogelijk om kinderopvangtoeslag te krijgen voor 3 uur peuteropvang. U kunt dan afhankelijk van uw gezamenlijk inkomen tot 85% vergoeding krijgen van de belasting. Op de website van de belasting kunt u een proefberekening toeslagen maken.

Voor meer info kunt  u ook naar www.kinderopvangzoeterwoude.nl