Berichten RK Parochiekerk H. Laurentius Stompwijk

wijwatervat

Berichten- RK Parochie Kerk H. Laurentius – Stompwijk-

Onderdeel van de RK Parochie HH Petrus en Paulus

Contact met de Pastores, bij ernstige ziekte,

Overlijden, of een persoonlijk gesprek.

Centraal meldingsnummer 0622027668

Telefonische bereikbaarheid:

Pastorie Dr. van Noortstraat 88

2266 HA Stompwijk tel. 071-5801604

Pastoor: J. v.d. Bie tel. Via het centrale nummer. 

Email adres: bie00220@planet.nl

Spreekuur op afspraak.

Openingstijden parochiesecretariaat

Maandag, woensdag en vrijdag van 10.00 -12.00 uur.

E-mail: sintlaurentius@hotmail.com

Bijdrage voor misintenties  op rekening nr.NL 36 RABO 0361500947

Actie Kerkbalans: H.Laurentiuskerk rekening nr. NL49RABO0361502168

Verzorging begrafenissen en crematies

De heer C.G J. Onderwater, tel. 079-3422906/0655976947/info@cuo-zm.nl

Weekvieringen in de RK Parochiekerk  H. Laurentius

Donderdag  28 mei   19.00 uur  afsluiting Mariamaand met Rozenkransgebed.

                                                 Voorganger :Dhr. Jan v Rijn.

Donderdag 28 mei   19.30 uur   Pastorraadgroep vergadering

Zaterdag    30 mei    19.00 uur   Eucharistie viering met samenzang.

                                                 Voorganger: Pastoor J. v. d. Bie

Zondag      31 mei     11.00 uur   i.v.m. Passie spelen/ is er geen viering

Intenties zaterdag 30 mei. 19.00 uur: voor overleden armen en weldoeners v. d. Parochie, Corrie v.d. Zijden – v. Leeuwen, To v.d. Bos – de Vreede, Martien v.d. Bos, Jan v.d. Bos, overleden ouders Turkenburg – v.d. Kroft,  Toon v. Veen, Piet Hilgersom, Bep Luiten – Stijnman, Fer Disseldorp, Thijs Klijn, Arnold Janson, Sjaak Disseldorp, Leo Smits, Riet v.d. Horst – Knijnenburg, Sjanie Waaijer – v.d. Bosch,  Bep Smits – Enze, Elisabeth v.d. Burg -Berndsen, Piet v. Schie, Riet v. Rijn – v.d. Sande,  Elisabeth v. d. Salm -Bierhuis, Piet Oliehoek, Jan v. Santen, Annie Olijhoek – v.d. Meer.

Kerkhulpen                                 Koster                           Lector                                        Misdienaars

Zaterdag 30 mei 11.00 u               Henk Granneman            Paula v Haastert                         Kim  A.

                                                                                                                                            Dries v B.

Mededelingen

vanuit het secretariaat:

Columbarium, voor het in gebruik nemen van een nis, in het columbarium, kunt U contact opnemen met het secretariaat.

Doopvieringen, worden in overleg met de betrokken personen vast gesteld.

Aanmelden via het secretariaat.

Hebt u financiële problemen? De Parochiële Charitatieve Instelling van onze Parochie kan u waarschijnlijk helpen. Uw aanvraag wordt vertrouwelijk behandeld.

Contact via het secretariaat.

Het secretariaat

Meimaand Mariamaand

Donderdagavond komen we voor de laatste keer in deze meimaand in de kerk bij elkaar, om samen het rozenkransgebed te bidden. We bidden voor de mensen, de wereld en ook voor ons zelf. We vragen Maria`s hulp en bijstand. Komt u ook? Om 19.00 uur bent u van harte welkom.