Parochieberichten

Berichten- RK  Parochie Kerk  H. Laurentius  Stompwijk

Onderdeel van de RK Parochie HH Petrus en Paulus 

Contact met de Pastores, bij ernstige ziekte,

Overlijden, of een persoonlijk gesprek.

Centraal meldingsnummer 0622027668 

Telefonische bereikbaarheid:

Pastorie Dr. van Noortstraat 88

2266 HA Stompwijk tel. 071-5801604

www.hlaurentius.nl

Pastoor: J. v.d. Bie tel. Via het centrale nummer. 

Email adres: bie00220@planet.nl

Spreekuur op afspraak.  

Openingstijden parochiesecretariaat

Maandag, woensdag en vrijdag van 10.00 -12.00 uur.

E-mail: sintlaurentius@hotmail.com  

Bijdrage voor misintenties  op rekening nr.NL 36 RABO 0361500947

Aktie Kerkbalans, H.Laurentiuskerk rekening nr. NL49RABO 0361502168  

Verzorging begrafenissen en crematies

De heer C.G J. Onderwater, tel. 079-3422906/0655976947/info@cuo-zm.nl  

 

Weekvieringen in de RK Parochiekerk  H. Laurentius

Zaterdag  06 Juni  19.00 uur geen viering. 

Zondag    07 Juni  11.00 uur Eucharistieviering met  Parochiekoor.

                                         Sacramentsdag ,

                                          Voorganger: Pastoor Broeders

Misintenties  Kees van Dijk, Ouders v. Bohemen – v.d. Krogt, Adrianus en Wilhelmina v. Wijk – Ham, Cor en Nel Verhagen – Kerkvliet, Jaap en Anna v. Santen -Janson, Gerardus en Anna v. Santen – Arkesteijn,  Toon v. Veen, Piet Hilgersom, Bep Luiten – Stijnman, Fer Disseldorp, Thijs Klijn, Arnold Janson, Sjaak Disseldorp, Leo Smits, Riet v.d. Horst – Knijnenburg, Sjanie Waaijer -v.d. Bosch, Bep Smits – Enze, Elisabeth v.d. Burg—Berndsen, Piet v. Schie, Riet v. Rijn – v.d. Sande,  Elisabeth v. d. Salm – Bierhuis, Piet Oliehoek, Jan v. Santen, Annie Olijhoek – v.d. Meer.

 

Kerkhulpen                          Kosters        Lectoren        Misdienaars

zaterdag    06 juni 19.00 u      geen.            geen                geen

Zondag      07 juni 11.00 u      A.v.S            Cees Bergen     geen


Mededelingen

vanuit het secretariaat

Mededelingen vanuit het secretariaat

Columbarium, voor het in gebruik nemen van een nis, in het columbarium, kunt U contact opnemen met het secretariaat.

Doopvieringen, worden in overleg met de betrokken personen vast gesteld.

Aan melden via het secretariaat.

Hebt u financiële problemen? De Parochiële Charitatieve Instelling van onze Parochie kan u waarschijnlijk helpen. Uw aanvraag wordt vertrouwelijk behandeld.  

Contact via het secretariaat.

 DE MEIMAAND IS WEER VOORBIJ  

Afgelopen donderdag zijn we voor het laatst in de meimaand in de kerk bij elkaar geweest om het rozenkransgebed te bidden. We wachten nu weer op de oktobermaand. U, die elke week de moeite nam om naar de kerk te komen, hartelijk dank voor uw aanwezigheid. Adriaan de koster, ook hartelijk dank voor alle moeite. Alles in de kerk was, elke keer  prima in orde.  Hopelijk zien wij elkaar allemaal in oktober weer terug in een goede gezondheid  

Jan van Rijn