Volgende stap voor bereikbaarheid Stompwijk

Om de bereikbaarheid, veiligheid en leefbaarheid in Stompwijk te vergroten, is er naar aanleiding van de laatste inloopavonden, een nadere uitwerking gemaakt voor de 2e fase van de verbindingsweg. Als Adviesraad hebben wij altijd gepleit voor een verbindingsweg die de complete kern van Stompwijk (van N206 tot Veilingbrug) verkeersluw maakt. Met een verkeersluw dorp is het weer veilig fietsen en wandelen op de Dr. van Noortstraat. De afgelopen maanden is veel gesproken met inwoners tijdens diverse inloopavonden en in de klankbordgroep. Het lijkt erop dat na het tekenen en doorrekenen van de plannen, ook de 2e fase binnen het totale beschikbare budget van 28 miljoen euro past. Voor dit budget wordt de Stompwijkse weg gerenoveerd, Dr van Noortstraat opnieuw én de totale verbindingsweg aangelegd.

Als Adviesraad hebben wij wel een aantal aandachtspunten meegegeven t.a.v. inpassing van de verbindingsweg, wegbreedte, parkeerbehoefte, beperken overlast, etc. Wij onderkennen de zorg van de bewoners die nu ook aan de achterkant van hun woning worden geconfronteerd met een weg. Onze ingediende zienswijze kunt U nalezen op www.stompwijk.nl onder Adviesraad.

Verdere besluitvorming: Op dinsdagavond (2 juni)19.30 uur worden de plannen gepresenteerd aan de gemeenteraadsleden in de Marie Bernadetteschool (Ruysdeallaan 91 in Leidschendam). U bent daarbij van harte welkom om te komen luisteren en vragen te stellen. Definitieve besluitvorming vindt verder plaats in de commissie Openbaar Gebied van dinsdag 16 juni en raadsvergadering van woensdag 1 juli.

Bestemmingsplan Kern Stompwijk: meldt bouw initiatieven

Als Adviesraad hebben wij een gesprek gehad met verantwoordelijk wethouder Bruines van Ruimtelijk Ordening en de heer Van der Ven. In dit gesprek hebben wij nadrukkelijk verzocht om zoveel mogelijk bouw initiatieven mee te nemen in het bestemmingsplan, om ingewikkelde en vooral kostbare bestemmingsplan procedures voor ontwikkelaars te voorkomen. Met het meenemen van zoveel mogelijk bouw initiatieven willen wij als Adviesraad een kwaliteitsslag maken met kleinschalige woningbouw. De wethouder begrijpt de situatie van de huidige aanhoudende vertraging in bouw ontwikkelingen in de kern van Stompwijk. De wethouder heeft toegezegd vaart te willen maken met het Bestemmingsplan en daarbij zoveel mogelijk ontwikkelingen mee wil nemen. Echter wel op voorwaarde dat er op korte termijn wel alle initiatieven bij de gemeente bekend moeten zijn. Het gaat hierbij om onderbouwde, concrete plannen. Wij hebben afgesproken dat mijnheer Van der Ven een lijst van initiatieven opstelt voor 1 juli. Wij roepen alle mogelijke initiatiefnemers op om zich te melden bij de heer Van der Ven (jjm.vd.ven@leidschendam-voorburg.nl).

Ank van der Poel,  (secretaris Adviesraad Stompwijk)