Parochieberichten

Overleden: Corrie Wensveen-Onderwater in de leeftijd van 88 jaar. De begrafenis heeft op dinsdag 16 juni 2015 plaatsgevonden.

Weekvieringen in de RK Parochiekerk  H. Laurentius

Dinsdag   16 juni  11.00 uur  Gezongen uitvaart viering voor Corrie Wensveen- Onderwater.

Aansluitend bijzetting in het familiegraf op de begraafplaats.

Donderdag  18 juni 19.30 uur vergadering Pastorraadsgroep

Zaterdag  20 juni 19.00 uur Woord- en Gebedsviering m.m.v. het E.M.S. Koor. Laatste E.M.S. viering dit seizoen

Voorganger M. Turk

Zondag     21 juni     11.00 uur Woord- en Gebedsviering. Voorganger: M. Turk.

Misintenties:

Zaterdag 20 juni 20 juni 19.00 uur  voor de overleden armen en weldoeners v.d. parochie,

Pastoor v.d. Plas, Jan v. Rijn, Elly Bennis- v. Marwijk, Herman Bennis, Toon v. Veen, Piet Hilgersom, Bep Luiten- Stijnman, Fer Disseldorp, Thijs Klijn, Arnold Janson, Sjaak Disseldorp, Leo Smits, Riet v.d. Horst- Knijnenburg, Sjanie Waaijer- v.d. Bosch, Bep Smits- Enze, Elisabeth v.d. Burg- Berndsen, Piet v. Schie, Riet v. Rijn- v.d. Sande, Jan v.d. Bos,  Elisabeth v. d. Salm- Bierhuis, Piet Oliehoek, Jan v. Santen, Annie Olijhoek- v.d. Meer, Corrie Wensveen– Onderwater.

Zondag 21 juni 11.00 uur voor de overleden armen en weldoeners v.d. parochie, Pastoor v.d. Plas, Fran Overdevest, Overleden ouders Vreeswijk- v. Leeuwen, Niek v. Schie, Nico v. Boheemen, Bert de Jong, Lena de Jong- v.d. Geest, Overleden fam. Klijn– Lexmond, Gerrit v. Santen , Piet Roeling, Toon v. Veen,  Piet Hilgersom, Bep Luiten- Stijnman, Fer Disseldorp, Thijs Klijn, Arnold Janson, Sjaak Disseldorp, Leo Smits, Riet v.d. Horst- Knijnenburg, Sjanie Waaijer-v.d. Bosch,  Bep Smits- Enze, Elisabeth v.d. Burg- Berndsen, Piet v. Schie, Riet v. Rijn- v.d. Sande, Jan v.d. Bos,  Elisabeth v. d. Salm- Bierhuis, Piet Oliehoek, Jan v. Santen, Annie Olijhoek- v.d. Meer, Corrie Wensveen– Onderwater.

Kerkhulpen:                        Kosters            Lectoren              Misdienaars

Maandag 15 Juni 19.00 uur  A. van Santen

Dinsdag  16 Juni 11.00 uur  A. Hilgersom

Zaterdag 20 Juni 19.00 uur  A. van Santen    geen                   geen

Zondag   21 Juni 11.00 uur  A. Hilgersom      Rienus Odijk        geen    

Mededelingen vanuit het secretariaat

Gedenken van: Pastoor v. d. Plas is het 23 juni 2 jaar geleden dat hij is overleden, zodag 21 juni gedenken wij hem.

Rabo sponsor fietsactie: bij onze kerk is er altijd iets te werken, zondag 28 juni kunt U fietsen voor Werk aan de Kerk! onder nr.35

Columbarium: voor het in gebruik nemen van een nis , in het Columbarium, kunt U contact nemen met het secretariaat van onze kerk.

Doopvieringen: worden in overleg met de betrokken personen vastgesteld. Aanmelden via het secretariaat.

Hebt u financiële problemen? De Parochiële Charitatieve Instelling van onze Parochie kan u waarschijnlijk helpen. Uw aanvraag wordt vertrouwelijk behandeld.

Het secretariaat