Berichten RK Parochiekerk H. Laurentius Stompwijk

kerk

Berichten- RK Parochie Kerk  H. Laurentius – Stompwijk

Onderdeel van de RK Parochie HH Petrus en Paulus

Contact met de Pastores, bij ernstige ziekte,

overlijden, of een persoonlijk gesprek.

Centraal meldingsnummer 0622027668

Telefonische bereikbaarheid:

Pastorie Dr. van Noortstraat 88

2266 HA Stompwijk tel. 071-5801604

www.hlaurentius.nl

Pastoor: J. v.d. Bie tel. Via het centrale nummer. 

Email adres:bie00220@planet.nl

Spreekuur op afspraak.

Openingstijden parochiesecretariaat

Maandag, woensdag en vrijdag van 10.00 -12.00 uur.

E-mail: sintlaurentius@hotmail.com

Bijdrage voor misintenties  op rekening nr.NL 36 RABO 0361500947

Donaties t.b.v. de H.Laurentiuskerk rekening nr. NL49RABO0361502168

Verzorging begrafenissen en crematies

De heer C.G J. Onderwater, tel. 079-3422906/0655976947/info@cuo-zm.nl

Weekvieringen in de RK Parochiekerk  H. Laurentius

Zaterdag 27 juni    19.00 uur    Geen viering

Zondag    28 juni    11.00 uur    Eucharistie viering met samenzang.

                                               Voorganger: Pater van Duijnhoven

Zondag    28 juni   14.30 uur    Feestelijke viering voor 18 Bruidsparen,

                                               die 50 jaar zijn getrouwd dit jaar.                                                                                             

                                              m.m.v. popkoor Just for Fun uit Zoeter meer.

                                              Voorganger: M. Turk

                                              Een ieder is welkom.

Misintenties: Zondag 28 juni,  Overleden armen en weldoeners v.d. parochie, To v.d. Bos- de Vrede, Martien v.d. Bos, Jan v.d. Bos, Toon v. Veen,  Piet Hilgersom, Bep Luiten- Stijnman, Fer Disseldorp, Thijs Klijn, Arnold Janson, Sjaak Disseldorp, Leo Smits, Riet v.d. Horst- Knijnenburg, Sjanie Waaijer- v.d. Bosch,  Bep Smits- Enze, Elisabeth v.d. Burg- Berndsen, Piet v. Schie, Riet v. Rijn- v.d. Sande, Elisabeth v.d. Salm- Bierhuis, Piet Oliehoek, Jan v. Santen, Annie Olijhoek- v.d. Meer, Corrie Wensveen.

Kerkhulpen                            Kosters        Lectoren       Misdienaars

zondag 28 juni 11.00 uur         Henk Gr.       Jan Havik       geen

mededelingen vanuit het secretariaat:

RABOSPONSOR FIETS ACTIE 2015   Zondag 28 Juni!

Ook dit jaar kan men weer meefietsen voor WERK AAN DE KERK!

Onze mooie monumentale kerk is het waard om te behouden. Dus fietst mee voor het altijd terug komende onderhoud. Vanaf 09.00 uur kunt U 20-40-60 of 100 k. m. fietsen met nummer 35.

Starten bij de sporthal tot 13.30 uur.

Columbarium, voor het in gebruik nemen van een nis, in het columbarium, kunt U contact opnemen met het secretariaat.

Doopvieringen, worden in overleg met de betrokken personen vast gesteld.

Aanmelden via het secretariaat.

Hebt u financiële problemen? De Parochiële Charitatieve Instelling van onze Parochie kan u waarschijnlijk helpen. Uw aanvraag wordt vertrouwelijk behandeld.

Contact via het secretariaat